Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Numeriske Lie gruppe metoder

   
Cand.scient. Stein Krogstad disputerer fredag 19. september for graden dr.scient. ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
"Topics in Numerical Lie Group Integration".

Differensiallikninger inngår i mange matematiske modeller for fysiske systemer. De færreste av disse likningene kan løses eksakt, så man benytter datamaskiner til å beregne tilnærmede løsninger. Man er derfor interessert i både nøyaktige og effektive beregningsmetoder.

Selv om man sjelden kan finne den eksakte løsningen til en differensiallikning, kjenner man ofte enkelte egenskaper ved den. Dette kan være fysiske eller mer generelt geometriske størrelser. Ved å ta hensyn til disse størrelsene i beregningene, oppnår man gjerne kvalitativt bedre tilnærminger enn ved mer tradisjonelle metoder. I sin avhandling har Krogstad studert og foreslått nye og raskere beregningsmetoder som bevarer slike størrelser. Med samme teoretiske utgangspunkt konstrueres også svært effektive metoder for såkalte stive likninger. De nye metodene analyseres både gjennom teoretiske studier og gjennom simuleringer på datamaskin. Arbeidet med avhandlingen er gjennomført ved Institutt for informatikk med professor Hans Munthe-Kaas som veileder.

Personalia:
Stein Krogstad er født og oppvokst i Trondheim. Han er cand.scient. i matematikk fra NTNU 1997. Etter to år som høgskolelektor ved Sjøkrigsskolen i Bergen, begynte han som stipendiat ved Institutt for informatikk i 2000.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.09.2003, kl. 13:15, rom 2144 , Stort auditorium, Høyteknologisenteret

Kontaktpersoner:
Stein Krogstad, tlf. 91834023, epost: stein@ii.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side