Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Endringer i balanse ved økt- og redusert- omgivelsestrykk

   
Cand.med. Stein Helge Glad Nordahl disputerer fredag 3. oktober 2003 for dr. med. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Effects of Changes in Ambient Pressure on Postural Function in Man”.

Balansesystemet, også kalt det posturale system, kontrollerer kroppens stilling i rommet i forhold til tyngdekraften, slik at vi holder balansen. Ved dårlig sikt i vannet, vil en dykker med nøytral oppdrift, få lite nyttig informasjon til orientering fra synet og resten av sansesystemene. Flygere kan også bli narret av signaler fra balansesystemet i visse situasjoner, noe som i mange tilfeller har ført til alvorlige ulykker. Vår tilknytning til disse miljøene har ført til at vi så nødvendigheten av forskning for å kartlegge hvordan endret trykk påvirker balansen.

Vi har undersøkt balansefunksjonen ved hjelp av en balanseplattform hos dykkere i trykkam-mer fra overflaten og ned til 450 meters dyp og hos flygende personell i lavtrykkskammer opp til 25.000 fot.

Vi påviste økende grad av endringer i balansefunksjonen desto lenger man fjernet seg fra overflatetrykk. Resultatene vil forhåpentligvis kunne medvirke til økt sikkerhet i dykking og flyving, noe bedømmelseskomiteen for doktoravhandlingen påpeker i sin konklusjon.

Personalia:
Stein Helge Glad Nordahl er født i 1959 i Tromsø. Han tok embetseksamen i medisin ved Universitetet i Oslo i 1984. Fra 1986 jobbet han ved kirurgisk avdelingen og senere ved øre- nese- halsavdelingen, Harstad sykehus. Fra 1991 har han vært ansatt ved Haukeland Universitetssykehus der han har seksjonsansvar for Balanselaboratoriet. Han ble godkjent øre- nese- hals spesialist i 1992. Han er også medisinsk ansvarlig og klinikk sjef for Fana Medisinske Senter i Bergen. Han har fra 1999 sittet i styret til Norsk Forening for Otolaryngologi, hode- hals- kirurgi.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
02.10.2003, kl. 14:15. Oppgitt emne: Diagnostikk og terapi for pasienter med svimmelhet
Sted: Store Auditorium, Haukeland universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.10.2003, kl. 09:15, Store Auditorium, Haukeland universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Stein Helge Glad Nordahl, tlf. 55972700/91131332 , epost: stein.nordahl@ore.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side