Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Tar doktorgraden på liksom

Ingrid Kristine Hasund   
Ingrid Kristine Hasund disputerer fredag 21. november for dr.art graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
"The discourse markers like in English and liksom in Norwegian teenage language: a corpus-based, cross-linguistic study."

Ingrid Kristine Hasund har skrevet doktoravhandling om bruken av ordene liksom i norsk og like i engelsk ungdomsspråk. Både liksom og like er svært mye brukt i det uformelle talespråket, særlig blant unge jenter. Ordene blir gjerne kalt "småord" eller "fyllord", og det er en vanlig oppfatning at de er meningsløse, ettersom de ikke har noen klar innholdsmessig eller grammatisk funksjon. Hasund viser imidlertid at liksom og like ikke er meningsløse, men fyller tre ulike funksjoner i det uformelle talespråket. Den første funksjonen er å uttrykke talerens innstilling til sin egen ytring. Innstillingen kan være av to typer: På den ene siden kan ordene brukes som dempere og uttrykke omtrentlighet, som i "Det var liksom tjue eller noe sånt", hvor liksom betyr det samme som "omtrent". På den andre siden kan de brukes stikk motsatt, nemlig som forsterkere og uttrykke nøyaktighet, slik som i "Det var liksom SÅ bra!" Den andre funksjonen har å gjøre med forholdet mellom taler og lytter. I setningen "Det er fint med rosa leppestift, liksom" har liksom en interpersonell funksjon og kan oversettes med "ikke sant?". Den tredje funksjonen er tekstsammenbindende, slik som i "Læreren vår er så kul, lissom skikkelig morsom og alltid i godt humør", hvor liksom markerer at andre del av ytringen fungerer som forklaring på eller utdyping av den første delen. Liksom og like fyller de samme tre funksjonene, men det er også visse ulikheter i distribusjonen av diskursmarkørene i norsk og engelsk.

Personalia:
Ingrid Kristine Hasund født 1969 tok cand.philol. graden i 1996 ved Engelsk Institutt, Universitetet i Bergen. Arbeidet med doktorgraden er finansiert av Norges Forskningsråds Program for Kulturstudier. Hasund har under doktorgraden vært tilknyttet Engelsk institutt, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Agder. Hun er nå ansatt som Post doc stipendiat ved Høgskolen i Agder, finansiert av Norges Forskningsråds Program for Kulturforskning.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
20.11.2003, kl. 16:30. Oppgitt emne: "The use of discourse markers and the semantics/pragmatics interface"
Sted: Clara Holsts auditorium, Sigrid Undsets hus på Gimlemoen, Kristiansand

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.11.2003, kl. 10:15, Clara Holsts auditorium, Sigrid Undsets hus på Gimlemoen, Kristiansand

Kontaktpersoner:
Ingrid Kristine Hasund, tlf. 95961140, epost: Kristine.Hasund@hia.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side