Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Slektskap hos skorpelav

Heidi Lie Andersen   
Heidi Lie Andersen disputerer fredag 26. november for PhD.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Molecular phylogeny of Micarea and related genera"

Avhandlingen tar for seg en slekt lav, Micarea, og dens nærmeste slektninger. Micarea er en slekt av i underkant av 100 skorpelav, som liker seg på våte, næringsfattige steder. Lite er kjent om denne slektens plassering innenfor lavsystematikken, og om hvilke lav som er dens nærmeste slektninger.

I avhandlingen er slektskap studert ved å analysere DNA sekvenser. Resultatene viser at familien Micareaceae som inkluderte slekten Micarea er en falsk familie. Micarea viser seg å være mest i slekt med Pilocarpaceae, en familie av for det meste tropiske skorpelav som lever på blader. Avhandlingen har også vist at Micarea i seg selv ikke er en ensartet slekt, og at noen av artene ført dit, bør plasseres under andre slekter. Resten av artene viser seg heller ikke som en ensartet gruppe, men som flere små nært beslektede grupper. Deres status forblir udefinert. Denne avhandlingen har ført lavsystematikken nærmere en naturlig klassifikasjon. En karakter som har vært mye brukt til å klassifisere lav innenfor denne delen av systematikken, ascus struktur, har også vært nøye studert, og resultatet viser at denne karakteren ikke er så nyttig for systematisering som før antatt.

Personalia:
Heidi Lie Andersen er født i 1973 og oppvokst i Horten i Vestfold. Hun er utdannet cand.scient. i botanikk ved Universitetet i Bergen i 1999, og ble etter ett år som vit.ass. ansatt i 2000 som doktorgradsstipendiat ved Botanisk Institutt, senere Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen, under det NFR-finansierte SUP prosjektet "Anvendelser av molekylære teknikker i systematisk biologi".

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.11.2004, kl. 10:15, Auditorium 4, Realfagbygget, Allégaten 41.

Kontaktpersoner:
Heidi Lie Andersen, tlf. 55 58 33 20, epost: heidi.andersen@bio.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side