Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Geometri i Banachrom

Vegard Lima   
Vegard Lima disputerer fredag 29.oktober for dr.scient. graden ved Matematisk Institutt Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Ideals of operators and the approximation property.»

Spørsmålet om kompakte operatorer på Banachrom kan approksimeres med operatorer av endelig rang, derav approksimasjonsegenskapen, kan spores tilbake helt til funksjonalanalysens barndom i tiden etter første verdenskrig. Resultater for konkrete Banachrom, som de kom til å kalles, var kjent allerede før Stefan Banach's bok «Théorie des Opérations Linéaries» utkom i 1932. Approksimasjonsegenskapen for Banachrom ble først systematisk studert av Alexandre Grothendieck på
50-tallet. I avhandlingen blir geometriske egenskaper i Banachrom brukt for å gi nye og forbedrede resultater som karakteriserer ulike
varianter av approksimasjonsegenskapen. Arbeidet er forholdsvis abstrakt.

Personalia:
Vegard Lima er i født 1973 og oppvokst på Lillestrøm. Han avla sin cand. scient. eksamen i ren matematikk ved Universitetet i Oslo i 1999. Siden august 2001 har han vært doktorgradsstudent ved Universitetet i Bergen med arbeidssted Høgskolen i Agder, Kristiansand.

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.10.2004, kl. 12:00, Aud. 2, Realfagbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Vegard Lima, tlf: 95 74 35 77 , epost: vegard.lima@hia.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side