Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Digital bildebehandling

Marius Lysaker   
Marius Lysaker disputerer 27. februar 2004 for dr.scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Variational PDE techniques for image processing problems."

Avhandlingen omhandler utvikling og evaluering av matematiske modeller for digital bildebehandling. Numeriske modeller for prosessering av bilder (2D) og volum (3D) er spesielt vektlagt. Teknikker som MRI og PET gjør det mulig å avbilde indre organ i levende vesen, og at støy påvirker kvaliteten av bildeopptakene er et velkjent problem. I avhandlingen er det utviklet filtreringsalgoritmer for å forbedre bildekvaliteten. Det er også utviklet numeriske modeller for automatisk gjenkjenning av objekter i digitale bilder. Klassifisering av vevtyper i medisinske bilder og gjenkjenning av tall og bokstaver fra for eksempel bilskilt i trafikkovervåkning, er eksempler på bruksområder for modellene. Stipendiatarbeidet er utført for Matematisk Institutt, Universitetet i Bergen. Stipendiaten har hatt studieopphold ved Universitetet i Oslo, University of California Los Angeles og ved Romania Academy of Sciences.

Personalia:
Marius Lysaker er født i 1973 og har cand.scient grad fra Universitetet i Bergen (2001). Han kommer fra Gvarv i Telemark, og er nå ansatt som post.doc ved Simula Research Laboratory, IT Fornebu.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.02.2004, kl. 12:00, Auditorium Pi, Autogården, Johannes Brunsgate 12

Kontaktpersoner:
Marius Lysaker, tlf. 55 58 49 62 / 924 44537 , epost: mariusl@mi.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side