Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Simulering av strømning i forkastninger

Erlend Øian   
Cand.scient. Erlend Øian disputerer mandag 26. april for dr.scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Modeling of Flow in Faulted and Fractured Media"

Forkastninger og sprekker kan ha stor innvirkning på bevegelsen til vann, olje og gass i berggrunnen. Det er viktig å øke forståelsen av de komplekse prosessene som er involvert i slik væskestrømning. Dette gjelder både for å øke utvinningen fra eksisterende olje- og gassfelt på norsk sokkel og å finne nye forekomster. Siden strømningen skjer langt under jordoverflaten og over flere år, er datasimuleringer nødvendige. Temaet i avhandlingen er knyttet til utvikling og bruk av numeriske teknikker i slike simuleringer. De komplekse geometriene i forkastninger og mengden av geologisk informasjon representerer utfordringer for datasimuleringene. En viktig del av arbeidet har vært å videreutvikle beregningsmetoder som gjør det mulig å bruke raske, parallelle superdatamaskiner. I tillegg har et hierarkisk rammeverk som kopler geologisk beskrivelse og numeriske metoder på forskjellige skalaer blitt studert.

I forbindelse med doktorgradsarbeidet har Øian hatt opphold ved INRIA, Rocqencourt, Paris og Department of Petroleum Engineering, Stanford University.

Personalia:
Erlend Øian er født i 1975 i Trondheim og oppvokst i Langesund. Han tok cand.scient. eksamen i anvendt matematikk, ved Universitetet i Bergen i 2000. Doktorgradsarbeidet er utført ved Matematisk Institutt og Center for Integrated Petroleum Research.

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.04.2004, kl. 12:15, Auditorium Pi, Autogården, Johannes Brunsgt. 12.

Kontaktpersoner:
Erlend Øian, tlf. 55 58 48 09 / 98 60 92 60, epost: erlendo@mi.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side