Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Realistiske kunstige agenters kunnskapslogikk

Thomas Ågotnes   
Thomas Ågotnes disputerer 11. juni for dr. scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"A Logic of Finite Syntactic Epistemic States"

Temaet for avhandlingen er et fundamentalt problem i feltet kunstig intelligens. I dette feltet studerer man bl.a. kunstige agenter, dvs. datamaskinprogrammer som har en representasjon av kunnskap som kan tilegnes ved å resonnere, observere verden eller kommunisere med andre agenter. Utgangspunktet for avhandlingen er agenter som representerer kunnskap som formler i et logisk språk, og problemet er å lage et formelt logisk system som modellerer slike agenter. Et problem med tidligere logikker er at de ofte antar at agentene er ekstremt intelligente og at de har uendelig stor hukommelse. Denne antagelsen impliserer f.eks. at en agent som vet reglene i sjakk også vet om hvit har en vinnende strategi - noe som ikke er realistisk. Tidligere forsøk på å løse dette problemet har ofte resultert i den andre ytterligheten: antagelsen om at agenter er irrasjonelle, at de ikke klarer å foreta selv enkle logiske resonnementer. Begge problemene har samme årsak: begrepene "kunnskap" og "resonnering" er ikke atskilt - det er implisitt og ikke eksplisitt kunnskap som beskrives.

I avhandlingen er dette problemet løst ved at disse to begrepene er modellert hver for seg. Det er utviklet en logisk teori for eksplisitt kunnskap, samt en modell for hvordan eksplisitt kunnskap endrer seg over tid som et resultat av resonnering og/eller kommunikasjon. Resultatet er en logikk som modellerer agenter som både er realistiske og rasjonelle; de vet ikke eksplisitt på et gitt tidspunkt alt de vet implisitt, men de kan gjøre alle logiske resonnementer hvis de vet de rette logiske reglene og får nok tid. I tillegg har de ikke uendelig stor hukommelse. Logikken kan også brukes til å beskrive samarbeid i grupper av agenter. F.eks. kan den svare på spørsmål som: finnes det en strategi for en gruppe agenter slik at de kan oppnå et gitt mål uansett hva andre agenter gjør?

Personalia:
Thomas Ågotnes er født i 1973 og oppvokst i Bergen. Han tok sivilingeniørgraden i datateknikk ved NTNU i 1999 i datateknikk med hovedoppgave innen kunnskapssystemer. I perioden 1999-2003 har han vært ansatt som stipendiat ved institutt for informatikk, og siden som imelærer. Har også vært engasjert som lærer ved Høgskolen i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.06.2004, kl. 14:00, rom 2144, Høgteknologisenteret

Kontaktpersoner:
Thomas Ågotnes, tlf. 99768509, epost: agotnes@ii.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side