Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hormonproduksjon og cellevekstkontroll gjennom genregulering

Reidun Æsøy   
Reidun Æsøy disputerer fredag 17. desember for dr. scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Modifications of transcriptional regulation by protein-protein interactions and signal transduction"

Korrekt uttrykk av gener er avgjørende for alle cellulære prosesser som for eksempel fosterutvikling, vevspesifikke cellefunksjoner og kontrollert cellevekst. Genuttrykket reguleres gjennom ytre signaler som lys, lukt, hormoner og vekstfaktorer, og spesifikke reseptorer fører signalene videre inn i cellen gjennom signaliseringskaskader. I cellekjernen påvirkes så transkripsjonsfaktorer til å stimulere eller hemme gener. Steroidhormonene er en gruppe hormoner som kontrollerer salt- og sukkerbalansen i blodet, og som også er avgjørende for utvikling og funksjon av reproduksjonssystemet. En rekke vevspesifikke enzymer omdanner kolesterol til steroidhormoner. Utrykket av disse enzymene er igjen regulert av transkripsjonsfaktorer. Studiet viser hvordan hormonell stimulering leder til stabilisering av vevspesifikke transkripsjonsfaktorer og hvordan dette er avgjørende for økt genutrykk og påfølgende økt steroidhormonproduksjon. Avhandlingen viser videre hvordan ulike transkripsjonsfaktorer virker sammen for å aktivere gener og hvordan slike protein-protein interaksjoner er viktige for vevs- og tidsriktig genutrykk. Resultatene gir blant annet en molekylærbiologisk forklaring på hvordan celledeling kan påvirkes av signaler i miljøet gjennom endringer i sammensetningen av proteinkomplekser.

Personalia:
Reidun Æsøy (født 1974) er oppvokst i Florø. Hun tok hovedfag i molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen i 1999 og har siden 2001 vært stipendiat ved Institutt for Biuomedisin. Under denne perioden har hun mottatt rekrutteringstipend fra Kreftforeningen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.12.2004, kl. 09:15, Auditorium 1, bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Reidun Æsøy, tlf. 55586272, epost: reidun.asoy@biomed.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side