Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Dataavhengigheter som byggesteiner for parallell programvare

Alexa Anderlik disputerer fredag 10.desember for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Structural properties of DDAs and their application to parallel programming".

En analyse av dataavhengigheter er nødvendig i omformingen av et vanlig dataprogram til et program som kan kjøres effektivt på parallelle datamaskiner. Det finnes mange ulike typer parallelle datamaskiner, og en viktig oppgave i parallell programmering er å lage programmene så generelle at de lett kan tilpasses ulike typer maskinarkitekturer - det vil si slik at vi lett skal kunne tilpasse et programs dataavhengigheter til en maskins begrensninger. Som et hjelpemiddel i denne retning ble dataavhengighetsalgebraer (DDAer) innført av Haveraaen. DDAer er en formalisme for å uttrykke data-avhengighetsmønstre. Kommunikasjonsnettverket i en parallell datamaskin kan også uttrykkes som en DDA, og en spesiell form for DDAer modellerer forholdet mellom aktivitetene på en parallell datamaskin.

Anderliks avhandling er en teoretisk studie av strukturelle egenskaper ved DDAer og forholdet mellom dem. Strukturell karakterisering av DDAer er viktig siden dette avgjør hvor lett det vil være å implementere parallelle program. Rammeverket som er utviklet viser hvordan DDAer kan kombineres og splittes opp. Slik kombinasjon/splitting kan gjøres steg for steg eller som en flerstegsoperasjon. Avhandlingen skisserer hvordan strukturelle egenskaper ved DDAer kan utnyttes til å bygge parallell programvare i tilsvarende ettstegs/flerstegs operasjoner.

Personalia:
Alexa Anderlik er oppvokst i Romania. Han er utdannet M.sc. i matematikk fra Babes-Bolyai Universitet i Cluj i 1999. I perioden 2001-2004 har han vært ansatt som stipendiat ved institutt for informatikk, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.12.2004, kl. 14:15, Stort auditorium, rom 2144, Datablokken, Høyteknologisenteret i

Kontaktpersoner:
Alexa Anderlik, tlf. 55584282, epost: alexa@ii.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side