Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Matoverfølsomhet hos voksne

Gülen Arslan   
Gülen Arslan disputerer torsdag 2.desember 2004 for dr. med. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

" Subjektiv matoverfølsomhet: Patologiske mekanismer, symptomer og diagnose"

Forekomsten av matoverfølsomhet har økt gradvis de siste ti årene, særlig i den vestlige verden. Unormale reaksjoner på mat forekommer hos ca 25% av befolkningen, men forekomsten av ekte matallergi er bare 1-2% hos voksne (8% hos barn under 3 år). Reaksjoner på mat er et betydelig helseproblem og det er viktig å skille mellom allergi og andre årsaker. En rekke sykdommer og feilreguleringer i magetarmsystemet kan gi symptomer som både pasient og lege feiltolker som forårsaket av mat. Psykiske mekanismer spiller også en viktig rolle. Diagnostiseringen av matoverfølsomhet er basert på sykehistorie og allergitesting med hud prikktest, total og spesifikk IgE i serum samt provokasjoner og andre supplerende undersøkelser. Det er fortsatt usikkert hvilke metoder som er best egnet og man mangler egnete objektive mål.
I 2001 ble det etablert et forskningssamarbeid (MAI-prosjektet: Matallergi og -intoleranse) mellom flere avdelinger ved Haukeland Universitetssjukehus for å vurdere disse pasientene immunologisk, gastroenterologisk, ernæringsmessig og psykologisk. Dessuten ville vi utforske objektive diagnostiske metoder, spesielt intestinal allergen provokasjonstest med endosonografi og 2-dimensional ekstern ultralyd.

Våre resultater viste at pasienter med matoverfølsomhet har dårlig livskvalitet og mye subjektive helseplager enda kun få hadde ekte matallergi. Med nye ultralyd-metoder kunne vi vise at slimhinnen i tarmen hovnet opp og der kom øket mengde væske i tarmen hos de som testet positivt. Hos andre var funksjonelle mage-tarm sykdommer og psykologiske forhold et hovedproblem. Hos disse kan stress og følelser være en hovedårsak, og overfølsomheten kan ligge på hjernenivå, ikke perifert i tarmslimhinnen. Slik kognitiv emosjonell sensitivisering kunne ikke sees med ultralyd.

Personalia:
Gülen Arslan er født i 1972 i Antalya-Tyrkia. Hun er utdannet som lege ved Universitetet i Ankara (1995) og har spesialitet i indremedisin i Tyrkia (2000). I perioden 1997-1998 var hun 11 måneder gjesteforsker ved Gastroentrologisk seksjon, Institutt for medisin, Haukeland universitetetssjukehus. Mellom 2001 og 2004 har hun vært doktorgradsstipendiat ved samme institutt. For tiden er hun turnuskandidat ved Fylkessykehuset i Molde.

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.12.2004, kl. 09:15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Gülen Arslan, tlf. 55976739 / 93411359, epost: gulen.arslan@med.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side