Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Vannressurser i tørre strøk

Mohamed Babiker   
Cand. Scient Mohamed Babiker disputerer 18. juni for dr. scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"A Hydrogeological, Hydrological and Tectonic Reconnaissance in the Red Sea Hills, Sudan"

Temaet i avhandlingen er knyttet til Rødehavsfjellene i Sudan, et tørt område som lider av en alvorlig mangel på vannressurser. Vannknappheten i området kommer delvis av lite nedbør som varierer fra et årlig maksimum på 164 mm til et minimum på 36 mm, og delvis av den generelt lave absorberingsevnen til grunnfjellet. Hovedmålet i dette forskningsarbeidet er å undersøke de hydrogeologiske og hydrologiske faktorene som har innvirkning på grunn-og overflatevannet som er hovedvannkildene i dette området. Dataene har hovedsaklig blitt hentet fra satelittbilder (Landsat ETM og SPOT bilder), topografiske og geologiske kart, meterologiske data og målinger fra eget feltarbeid.

Personalia:
Mohamed Babiker er født og oppvokst i Sinkat som ligger i Rødehavsfjellene i Øst Sudan. Han har tidligere bachelor grad fra Unversity of Khartoum i Sudan. Deretter jobbet han med utviklingsprosjekt for forskjellige organisasjoner i hjemlandet, deriblant Norges Røde Kors. Fra han kom til Norge i 1995, har han vært til knyttet Nansen Senteret i Bergen. I 1999 tok han cand. Scient. Eksamen i geologi ved uiversitetet i Bergen, og i 2001 fikk han NFR stipendiat ved Nanasen Senteret.

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.06.2004, kl. 10:15, Auditorium 2, Relfagbygget, Allegt. 41

Kontaktpersoner:
Cand. scient Mohamed Babiker, tlf. 55205823, epost: mohamed.babiker@nersc.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side