Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Effekter av dioxiner på hormonbalansen i laks

Vahid Bemanian   
Vahid Bemanian disputerer fredag 20. februar for dr. scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”The Aryl Hydrocarbon Receptor Signaling Pathway in Atlantic salmon: with emphasis on the cross-talk between the aryl hydrocarbon receptor and estrogen receptor α signalling pathways”

Miljøgifter som dioxiner, PCB og polyaromatiske forbindelser er vist å kunne forstyre hormonbalansen hos menneske og dyr. Denne type miljøgifter er ofte resistente mot metabolisme og akkumulerer i næringskjeden. Fisk, spesielt laksefisk, er blant de mest sensitive dyr til de negative virkninger av dioxiner.
Hormoner spiller en kritisk rolle i tidlig utvikling av egg hos fisk. Eggeplomme protein, vitellogenin, er en viktig næringskilde for tidlig utvikling av fisk. Vitellogenin lages i leveren av hunnfisk og transporteres til egget via blodsirkulasjon. Syntesen av vitellogenin er regulert av østrogen hormonet via binding til østrogen reseptor.

Forskningsarbeidet i avhandlingen er fokusert på hvordan dioxin kan påvirke funksjonen til østrogen reseptor. Resultatet viser at dioxiner er i stand til å blokkere signalveien for østrogen reseptor. Avhandlingen diskuterer videre virkningsmekanismen for den negative effekten av dioxin. Dioxiner og liknende forbindelser binder og aktiverer en egen reseptor som i sin tur gir en markant negativ effekt på østrogen reseptorens funksjon. Videre karakterisering av aryl hydrocarbon reseptor, også kjent som dioxin reseptor, viste at laks har minst fire forskjellige gener som koder for varianter av reseptoren. Dette tyder på at aryl hydrocarbon reseptor signalingveien i fisk er et komplisert og multifunksjonell system.

Personalia:
Vahid Bemanian er født i 1960 og oppvokst i Iran. Han har tatt cand.scient. eksamen i molekylær biologi ved Universitet i Bergen i 1997. Etter en periode som lektor ved Bjørgvin videregående skole ble han ansatt som NFR-stipendiat ved molekylær biologisk institutt.

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.02.2004, kl. 10:15, Auditorium 2144 Datablokk Høyteknologisenteret i Bergen (HiB), Thormøblensgt. 55

Kontaktpersoner:
Vahid Bemanian, tlf. 55 58 43 17, epost: Vahid.Bemanian@mbi.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side