Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Cytoskjellettes virkning på interstitielt trykk og ødemdannelse

Aurora Margrethe Brønstad   
Aurora Margrethe Brønstad disputerer 15 juni for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Interstitial fluid pressure and transcapillary fluid and solute flux in acute inflammation: Modulation by cytoskeletal fixation"

Avhandlingen tar for seg hvordan endring av cellenes bevegelsesapparat, cytoskjelettet, påvirker interstitielt trykk og bidrar til hevelser (ødem) ved akutte betennelser i en rottemodell. Det interstitielle trykket bidrar i vesentlig grad til ødemdannelsen ved akutte betennelser. Arbeidet viste at fiksering av actin-delen av cytoskjelettet med phalloidin, utvunnet av grønn fluesopp, ikke hadde noen målbar innvirkning på Pif eller ødem. Forbehandling med phalloidin, hindret derimot senkning av interstitielt trykk, og hemmet på denne måte ødemdannelse ved akutt betennelse. Aktin fiksering vha Phalloidin har derved en anti inflammatorisk virkning. Fiksering av mikrotubuli, ved hjelp av en stoffgruppe kalt taxaner, utvunnet av barlind, forårsaket senkning av interstitielt trykk og ødemdannelse. Forbehandling med phalloidin (og dermed fiksering av actin delen av cytoskjelettet) hindret trykkfall forårsaket av mikrotubuli fiksering ved at trykkfall uteblir og ødem dannelsen begrenses. Arbeidet styrker teorien om bindevevets betydning ved ødemdannelse ved akutte betennelser og kan tyde på at cytoskjelettet er et potensielt mål for modulering av interstitielt trykk og ødem dannelse. Samlet sett øker avhandlingen vår kunnskap om grunnleggende mekanismer ved akutte betennelser. Avhandlingen utgår fra Fysiologisk institutt.

Personalia:
Aurora Brønstad er født i Bergen i 1967. Hun tok veterinær medisinsk embetseksamen ved Norges Veterinærhøgskole i Oslo i 1995 og arbeidet tre år i klinisk praksis i Bergen. Siden 1998 har hun jobbet ved Universitetet i Bergen som stipendiat ved Fysiologisk institutt og fra 1999 også som avdelingsveterinær for dyreavdelingene ved Universitetet i Bergen. Brønstads doktorgradsstipend er finansiert av stiftelsen Helse og rehabilitering.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.06.2004, kl. 09:15, Auditorium I, BB-bygget

Kontaktpersoner:
Aurora Brønstad, tlf. 55 97 37 94, epost: aurora.bronstad@ffhs.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side