Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Prediksjon av sandrike avsetningsmiljøer

Scott Alan Bullimore   
Scott Alan Bullimore disputerer fredag 27. februar for dr.scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Shoreline and shelf-edge trajectories: Effects upon facies, environments and stratigraphic architecture in wave-dominated regressive depositional systems."

Temaet i avhandlingen er knyttet til muligheten til å forutse sandforkomster, og dermed potensielle hydrokarbonreservoarer, i områder utenfor nåværende datakontroll. I forskningsarbeidet er det blant annet benyttet forskjellige typer data fra Nordsjøen, Midt-Norge, Barentshavet og USA til å studere bergarter av ulik alder for å kartlegge forholdet mellom rater av kystutbygging og forekomsten av sandrike avsetningsmiljøer som utgjør mulige reservoarbergarter.

Personalia:
Scott Alan Bullimore er født i 1970 i Christchurch, New Zealand. Han har en Bachelor of Science grad fra New Zealand og tok cand.scient graden i geologi ved Universitetet i Bergen i 2000. Siden høsten 2000 har han vært ansatt som stipendiat hos VISTA med arbeidsplass på Institutt for geovitenskap.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.02.2004, kl. 12:15, Auditorium 5, Realfagbygget, Allegt. 41

Kontaktpersoner:
Scott Alan Bullimore, tlf: 56 32 39 84 / 986 51510, epost: Scott.Bullimore@geo.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side