Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ny behandlingsmetode for hjerterytmeforstyrrelser

Jian Chen   
Cand. med. Jian Chen disputerer 10. februar 2004 for dr. med. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Radiofrequency catheter ablation of atrial flutter: Clinical results and studies of mechanisms using conventional and noncontact mapping techniques."

Hjerterytmeforstyrrelser forekommer hyppig i befolkningen. Avhandlingen tar for seg diagnostikk og behandling av en spesiell rytmeforstyrrelse som oppstår i hjertets forkamre (atrieflutter). Denne rytmeforstyrrelsen gir ofte sterke plager med hjertebank, svimmelhet, brystsmerter, hjertesvikt og besvimelser. Tilstanden kan således ha store personlige og samfunnsmessige konsekvenser. Hittil har behandlingen vært symptomatisk med forskjellige rytmeregulerende medikamenter, elektrosjokk, evt. med tillegg av pacemakerbehandling og livslang antikoagulasjonsbehandling.

Ny viten om mekanismene for atrieflutter og ny teknologi har gitt muligheter for en ny behandlingsmetode (radiofrekvensablasjon) med varig helbredelse. Ved å føre tynne ledninger inn i hjertet fra blodårene i lyskene kan man kartlegge impulsutbredelsen i hjertet. Etter nøye kartlegging av mekanismen for rytmeforstyrrelsen føres en spesialledning inn i hjertet. Ledningen kobles til en datastyrt generator som leverer høyfrekvent elektrisk energi (radiobølger) som ledes gjennom ledningen. Derved oppvarmes spissen av ledningen, og de elektriske ledningsbanene som forårsaker rytmeforstyrrelsen, brytes. Behandlingen foregår i lokalbedøvelse, og pasienten er ved full bevissthet.

Doktorarbeidet består av 5 artikler publisert i høyt rangerte internasjonale tidsskrift hvor til sammen mer enn 200 pasienter er behandlet. Standard metoder sammenlignes med en ny metode basert på avansert 3-dimensjonal registreringsteknikk. I studiene belyses basale mekanismer for hvordan rytmeforstyrrelsen oppstår samtidig som pasienten behandles.

Personalia:
Jian Chen er født i 1965 i Bejing, Kina, er cand. med. fra Bejing Universitet i 1990 og har doktorgrad fra samme universitet i 1995. Han er spesialist i hjertesykdommer og indremedisin. I 1997-1998 arbeidet han som stipendiat ved Universitetsklinikken i Nancy, Frankrike. Fra 1999 har han arbeidet som stipendiat og lege ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus (HUS) og Institutt for indremedisin, UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
09.02.2004, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Atrial fibrillation"
Sted: Store Auditorium, Sentralblokken, HUS.

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.02.2004, kl. 10:15, Store Auditorium, Sentralblokken, HUS.

Kontaktpersoner:
Jian Chen, tlf. 55973036, epost: jian.chen@med.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side