Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Nyrefunksjon ved høyt blodtrykk

Rolf Espen Falk Christiansen   
Rolf Espen Falk Christiansen disputerer fredag 10. desember for den medisinske doktorgraden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Studies of the kidney in early and late hypertension".

Høyt blodtrykk forekommer hyppig i befolkningen og er en vesentlig risikofaktor for hjerte-kar sykdom. Nyrene synes å spille en sentral rolle i blodtrykksykdommen idet funksjonsforstyrrelser i nyrene kan være årsak til høyt blodtrykk, samtidig som langvarig høyt blodtrykk forårsaker nyreskade. Resultater fra studier i dyremodeller har tidligere vist at høyt blodtrykk kan skyldes en reduksjon av nyrefunksjonen tidlig i livet. I denne avhandlingen har man studert unge dyr nær nyfødt alder, og resultatene viser ingen tegn til nedsatt filtrasjon i nyrene eller reduksjon i nyregjennomblødning i den tidlige fase av høyt blodtrykk. Resultatene viser derimot at nyrekarene i tidlig fase av blodtrykksykdommen er mer følsomme for hormoner som virker på blodkar (vasopressin), og denne effekten synes å være lik i alle områder av nyrebarken. Senere i forløpet reagerer nyrekarene svakere på påvirkning av hormonet vasopressin, noe som synes å skyldes nedregulering av hormonreceptorene (V1a) og det genetiske signal (mRNA) for receptorene.

Nyreskade ved høyt blodtrykk er karakterisert ved blant annet økt utskillelse av protein (eggehvite) i urin. Normalt holdes proteiner igjen i sirkulasjonen p.g.a. negative ladninger og porestørrelse i nyrenes filtrerende karnøster. Resultater fra avhandlingen indikerer at økt proteinlekkasje ved nyreskade forårsaket av langvarig høyt blodtrykk kan skyldes skader med reduksjon i ladningsbarrieren i filtrerende karnøster, spesielt i indre del av nyrebarken.

Avhandlingen inneholder videre en studie av eksperimentell glomerulonefritt (ikke-infeksiøs nyrebetennelse). En finner her at svekkelse av ladningsbarrieren i nyrenes filtrerende karnøster tidlig i forløpet av sykdommen kan ha betydning for den økte proteinutskillelsen som er typisk for denne tilstanden. Avhandlingen bidrar til å kaste lys over nyrenes rolle i utviklingen av høyt blodtrykk, og gir ny kunnskap om mekanismer for økt proteinutskillelse ved nyreskade.

Personalia:
Rolf Espen Falk Christiansen (f. 1964) er oppvokst i Mandal og avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Trondheim i 1991. Han er spesialist i indremedisin og arbeider som overlege ved Nyreseksjonen, Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Doktorgradsarbeidet utgår fra Nyreforskningsgruppen, Institutt for Indremedisin, Institutt for Biomedisin og Locus for sirkulasjonsforskning ved Universitetet i Bergen. Avhandlingen er gjennomført med finansiell støtte fra stiftelsen Helse og Rehabilitering gjennom Nasjonalforeningen for Folkehelsen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
09.12.2004, kl. 14:15. Oppgitt emne: Osteoporose hos nyresyke pasienter, hvor står vi - hvor går vi?
Sted: Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.12.2004, kl. 09:15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Rolf Espen Falk Christiansen tlf. 55975000, epost: rolf.christiansen@med.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side