Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Økt buktrykk

Fjølnir Freyr Gudmundsson   
Fjølnir Freyr Gudmundsson disputerer 8. juni for dr.med. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Abdominal compartment syndrome.An experimental study on gastrointestinal and renal blood flow, hormonal changes and urinary output during prolonged increased intra-abdominal pressure"

Avhandlingen er basert på eksperimentelle forsøk på gris. Ved sykdommer f. eks. alvorlig betennelse i bukspyttkjertelen og etter alvorlige ulykker, kan trykket i bukhulen øke betydelig. Dette økte trykket medfører nedsatt blodstrøm til organer i bukhulen og til nyrene, og urinproduksjonen faller. Hvis trykket er øket over tid, kan det resultere i irreversibel svikt i disse organene med døden til følge. Behandlingen er stort sett å lette på trykket med operasjon hvor bukhulen blir lagt åpen. Da øker blodstrømmen til organene og urinproduksjonen kan normaliseres. I dette doktorgradsarbeid ble det sammenlignet forskjellige metoder til måling av økt buktrykk, effekten av vedvarende økt buktrykk på blodstrømmen til forskjellige organer og frigjøring av hormoner som kan påvirke blodsirkulasjon og urinproduksjon.

Arbeidet viser at trykket i urinblære, lårvener og vener i bukhulen reflekterer godt direkte målt buktrykk. Blodstrømmen til bukorganer og nyrer reduseres, og konsentrasjonen av hormoner som påvirker blodsirkulasjon og urinproduksjon øker. Blokkering av hormonet angiotensin II førte til øket blodsirkulasjon i nyrene og normalisert urinproduksjon ved øket trykk i bukhulen. Arbeidet øker forståelsen av hva som skjer når buktrykket øker og peker på faktorer som kan ha betydning ved behandling av vedvarende økt buktrykk.

Personalia:
Fjølnir Freyr Gudmundsson er født på Island i 1966. Han er utdannet lege ved Universitet i Island, er spesialist i generell kirurgi og jobber på kirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
07.06.2004, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Kirurgisk behandling av cancer ventriculi. Hvor står vi?"
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.06.2004, kl. 10:15, Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Fjølnir Freyr Gudmundsson, tlf. 55102580, epost: ffgudmun@broadpark.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side