Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hvordan Bergen ble by

Gitte Hansen   
Gitte Hansen disputerer fredag 28. mai 2004 for dr. art. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Bergen c 800-c 1170. The Emergence of a Town."

Avhandlingen tar for seg Bergen frem til omkring 1170. Studiet viser at utviklingen mot et levende bysamfunn var lang og treg og fant sted i et samspill mellom konger og aktører fra ulike samfunnslag. Det argumenteres for at Bergen ble grunnlagt som et handelsknutepunkt en gang på 1020 eller 1030 tallet enten av Olav Haraldsson (Den Hellige) eller av Knut den Mektige. Byen ble ikke umiddelbart en suksess. Lokale stormenn som fikk tomter i byen var nølende med å ta i bruk de tildelte plasser. Først et stykke inn i 1100 tallet - etter at Olav Kyrre, Øystein Magnusson og kongene under borgerkrigstiden hadde investert videre i byens kirker, klostre og kongsgård - begynner aktiviteten å ta seg opp på Bergens tomter. Det handles nå både nasjonalt og internasjonalt. Byen blir besøkt av omreisende håndverkere som forsyner byfolkene med bruks- og pyntesaker i takk, bein, lær, jern og bronse. Enkelte byfolk leier etterhvert ut lokaler og verksted for tilreisende handelsfolk og håndverkere. Noen driver herberge, selger øl og noen selger mat. Bergen er i siste halvdel av 1100 tallet bosatt av både kvinner, menn og barn og har utviklet seg fra å være en plan om en by til å bli et levende bysamfunn med differensierte funksjoner.

Personalia:
Cand. Philol. Gitte Hansen er født i 1961 i Vestjylland i Danmark. Hun tok hovedfag i middelalderarkeologi ved Universitetet i Århus (1994) med storfag i geografi fra Universitetet i Bergen i faggruppen. Hun var stipendiat ved Arkeologisk Institutt, Universitetet i Bergen fra 1996 til 2001. Fra 2001 har hun vært ansatt som førsteamanuensis ved Middelaldersamlingen, Bergen Museum, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.05.2004, kl. 10:15, Auditorium A, Sydneshaugen Skole, Sydnesplass 9

Kontaktpersoner:
Gitte Hansen, tlf. 55 58 80 26, epost: gitte.hansen@bm.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side