Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Prosesser langs vulkanske spredesentre

Bjarte Hellevang   
Cand. Scient. Bjarte Hellevang disputerer 30. januar for Dr.scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Segmentation and Crustal Accretion Along the Ultraslow Spreading Mohns and Knipovich Ridges, Norwegian-Greenland Sea”

Doktorgraden undersøker prosesser i de arktiske spredesentrene som ligger mellom Norge/Svalbard og Grønland. Prosessene som er undersøkt omfatter dannelse og migrasjon av smelte i jordens indre, variasjoner i vulkansk aktivitet, og dannelse av store rift-bassenger langs spredesentrene. I doktorgraden blir topografien og strukturer på overflaten langs Mohns ryggen beskrevet og diskutert, utviklingen av spredesenteret ved Jan Mayen de siste 20 millioner år blir diskutert, og det blir foreslått modeller for hvordan smelte som blir dannet dypt inne i jorden migrerer til overflaten.

I arbeidet med doktorgraden er det samlet inn vulkanske bergarter fra havbunnen. Kart over havbunnen er brukt til beskrivelser av strukturer og opptreden av vulkaner. Det er også beskrevet geofysiske data fra havbunnen. Arbeidet bidrar til grunnleggende forståelse av vulkanske og strukturgeologiske prosessere langs spredesentrene.

Personalia:
Bjarte Hellevang er født 1975 og oppvokst i Eidfjord. Han tok Cand. scient eksamen oktober 1999 ved Geologisk Institutt, Universitetet i Bergen. I perioden 2000 til 2003 har han vært ansatt som stipendiat finansiert av Norges Forskningsråd gjennom SUBMAR programmet.

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.01.2004, kl. 10:15, Auditorium 2, Realfagbygget

Kontaktpersoner:
Bjarte Hellevang, tlf. 55583529 , epost: bjarte.hellevang@geo.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side