Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Bilder i kirkerommet

Lasse Hodne disputerer 16. april for dr. art. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"The Images of the Church: Rhetorical and Typological Patterns in the Picture Cycle of the Basilica"

Avhandlingen er et studium av freske- og mosaikksykluser fra Italias middelalder, med hovedvekt på monumenter i romerske kirker fra slutten av 300-tallet til ca. 1300. Avhandlingen redegjør for hvordan ulike billedtyper, basert på mosebøkene, evangeliene eller åpenbaringsboken, alle har sin bestemte plass i kirkerommet: den apokalyptiske visjonen (Åpenbaringen) er som oftest i apsis, mens de to testamentenes historier blir gjenfortalt over søylerekkene på langveggene. Med utgangspunkt bl.a. i klassisk retorikk, gis det også en forklaring på hvorfor bildet i apsis alltid er symmetrisk, mens scenene fra genesis eller evangeliene nesten aldri er komponert på denne måten.

Middelalderens grunnlag for å skape konvensjoner eller rammer for hvordan et kirkebygg skal utsmykkes var tanken om at kirken var Jesu' "symbolske kropp". Slike forestillinger kommer til uttrykk i flere traktater over dette emnet fra middelalderen, som, for eksempel, "Rationale divinorum officiorum" til Durandus av Mende. Betydningen slike traktater hadde for kirkeutsmykningen i middelalderen har imidlertid vært viet relativt liten interesse blant nåtidige forskere. I eksisterende forskning over billedsyklusen kan man gjerne skille mellom studier som legger vekt på mesenvirksomhet og de som tar for seg narrative aspekter, men den middelalderske billedsyklusens symbolske betydning har i liten grad blitt viet oppmerksomhet i nyere tid, og ingen omfattende monografier er utgitt over dette emnet.

Personalia:
Lasse Hodne er født i Stavanger i 1962 og er cand. philol. i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen fra 1995. Hodne er førsteamanuensis i kunsthistorie ved NTNU (fra januar 2001), men bekler for tiden en åremålsstilling som visebestyrer ved Det norske institutt i Roma (UiO).

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.04.2004, kl. 10:15, Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Kontaktpersoner:
Lasse Hodne, epost: lasse.hodne@poste.it
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side