Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Faktorer som kontrollerer avleiringer fra undersjøiske slamstrømmer

Nils Erik Janbu   
Nils Erik Janbu disputerer 26. april 2004 for Dr. Scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Tectonic control on turbiditic sedimentation:
the Late Cretaceous-Eocene successions in the Sinop-Boyabat Basin of north-central Turkey"

Temaet for avhandlingen er hvilke faktorer som kontrollerte avleiring i 45-80 millioner år gamle hovedsakelig ras-relaterte undersjøiske slamstrømmer. Fjellkjededannelse gir oss mulighet til å se gamle havbunnsavsetninger i dagen, og derfor er avsetningsbergarter fra det som i dag utgjør den sentrale delen av fjellområdet Pontidene i nordlige Tyrkia, studert i detalj. De eldste, kalkrike slamstrømsavsetningene, består av hovedsaklig skallrester, viser at strømmene kunne bre seg ut over store områder. Millioner av år senere forårsaket fjellkjededannelse utvikling av små undersjøiske rygger. Disse ryggene spilte en meget viktig rolle for fordelingen av sand og grus i forhold til leire ved å lede slamstrømmene i kanaler innen bestemte områder av bassenget. Lagene som ble avsatt i disse områdene er tykkere og har mye mindre leire mellom sandlagene. Slik informasjon er spesielt viktig for oljeselskapene som lager datamodeller av undergrunnsreservoarer i tilsvarende avsetninger der det finnes olje og gass mellom sandkornene. Tykkelsene på slamstrømslagene har blitt analysert statistisk for å finne forskjeller mellom avsetninger der strømmene var kanaliserte og ikke-kanaliserte. Bevart i slamstrømsavleiringene finnes det fossile spor laget av organismer som levde i det dypmarine miljøet. Organismene er selektive i valg av leveområde, og dermed kan disse funnene hjelpe til med å tolke avsetningsmiljøet.

Personalia:
Nils Erik Janbu er født i 1974. Han er utdannet sivilingeniør i ressursgeologi ved NTNU i 2000. Han har også Master of Science, Postgraduate Research Insitute for Sedimentology, University of Reading i Storbritannia år 2000. Janbu ble i januar 2001 ansatt som stipendiat ved Universitet i Bergen på et prosjekt finansiert av Norsk Hydros Forskningssenter, og har nå fått jobb som post.doc./forsker ved NTNU i Trondheim.

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.04.2004, kl. 10:15, Auditorium 5, Realfagbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Nils Erik Janbu, tlf. 55 58 33 02, epost: Nils.Janbu@geo.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side