Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Coprates Chasma, Mars

Jørn Atle Jernsletten   
M.A.S. Jørn Atle Jernsletten disputerer 15. juni 2004 for dr. philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Possible Temperature-Related Slope and Surface Roughness Differences Between the North and South Walls of Coprates Chasma, Mars"

Over geologisk tid forventes det at overflatevarme kan være en faktor i evolusjonen av de bratte dalveggene i Coprates Chasma, Mars, ved å kontrollere distribusjon, rheologi, og stabilitet av grunnis. Av den grunn ettersikter denne studien å undersøke om den forventede temperaturforskjellen mellom Nord- og Sør-veggene i Coprates Chasma resulterer i målbare forskjeller mellom dalveggene's bakkevinkler, og mellom ujevnheter i dalveggene's overflater.

Resultatene viser at den gjennomsnittlige overflatetemperaturen varierer fra 202-212 K (-71 til -61 °C) i Nord-veggene, og fra 216-218 K (-57 til -55 °C) i Sør-veggene. Temperaturforskjellen mellom de to dalveggene er i gjennomsnitt 9,7 K. Nord- og Sør-veggene har gjennomsnittlige bakkevinkler av 22,4° ± 0,3° (95 % CI) og 21,1° ± 0,4°, henholdsvis, og så Nord-veggene er brattere enn Sør-veggene med 1,3° ± 0,4°. Resultater angående ujevnheter i dalveggene's overflater er ubestemte. Allt i allt er resultatene konsistente med en differensiell tilstedeværelse og dybde av grunnis i Nord-veggene og Sør-veggene av Coprates Chasma.

Doktorgradsarbeidet ble for det meste utført ved The Lunar and Planetary Institute, og ved Rice University, begge i Houston, Texas, USA.

Personalia:
Jørn Atle Jernsletten (f. 1965) er født i Kristiansand og oppvokst i Tromsø. Han tok Master of Aeronautical Science in Space Studies i 1997 ved Embry-Riddle Aeronautical University, Daytona Beach, Florida, USA, og Bachelor of Science in Computer Science i 1993 ved Southeastern Oklahoma State University, Durant, Oklahoma, USA. Han er gift med Michelle, og de har to barn: Nils Edward, 3 ½ år gammel; og Mikaela Viola, 1 år gammel.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
14.06.2004, kl. 09:15. Selvvalgt emne: "Sounding of Subsurface Water Through Conductive Media in Mars Analog Environments Using Transient Electromagnetics and Low Frequency Ground Penetrating Radar"

14.06.2004, kl. 11:15. Oppgitt emne: "Water Phases (Solid, Liquid and Vapor) on Mars: Theoretical and Observational Evidence for Their Past and Present Distribution, Including Global Inventory"
Sted: Auditorium 5, Institutt for Geovitenskap, Allegaten 41, Bergen

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.06.2004, kl. 10:15, Auditorium 5, Institutt for Geovitenskap, Allegaten 41, Bergen

Kontaktpersoner:
Jørn A. Jernsletten, tlf. +1 (832) 754-4776, epost: joern@jernsletten.name
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side