Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Svangerskapsalder og fostervekst

Synnøve Lian Johnsen   
Synnøve Lian Johnsen disputerer 17.desember 2004 for dr.med.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Fetal age and growth"

Høyde, vekt og fødselsvekt har økt i den norske befolkning. Eksisterende referansetabeller for fostermålinger er blitt kritiserte for systematiske feil og statistiske metoder. Det var derfor et behov for å etablere nye referansetabeller. 650 friske gravide kvinner ble undersøkte med ultralyd 4-5 ganger i løpet av svangerskapet. Fosteret ble målt ved hjelp av ulike diametere og omkretser (hode, mage og lårben). På grunnlag av disse målingene ble det utarbeidet nye referanseverdier til aldersbestemmelse av fosteret basert på tre forskjellige målemetoder i svangerskapsuke 10-24, og vekstkurver for fem forskjellige målemetoder samt estimert fostervekt fram til termin. Studien undersøkte også hvordan ulike faktorer hos mor (høyde, vekt, røyking osv) og foster (kjønn, hodefasong, leie) påvirket disse ultralydmålene.

De nye referanseverdiene viste seg å være forskjellige fra de tabeller som hittil har vært brukt i Norge. For aldersbestemmelse av fosteret gir de nye referanseverdiene 3-8 dager høyere svangerskapsalder enn eksisterende norske tabeller. I tillegg ser det ut til at to andre metoder for aldersbestemmelse er bedre egnet enn den metoden vi tradisjonelt har brukt, metodene er mindre påvirket av faktorer som fosterets kjønn, fosterets hodefasong, seteleie, alder hos mor og om det er første svangerskap eller ikke. Sammenlignet med to tidligere vekstkurver, var det en tendens til høyere verdier for fosterets magemålinger ved termin. Dette avspeiler muligens den utvikling vi har sett med økt kroppsstørrelse både hos voksne og nyfødte. Kurvene for estimert fostervekt er forskjellige fra norske fødselsvekt kurver, men nokså lik en annen tilsvarende skandinavisk studie. De nye referanseverdiene anbefales brukt til alders- og terminbestemmelse i svangerskapet og til vurdering av fosterets størrelse og vekst.

Avhandlingen utgår fra Seksjon for obstetrikk og gynekologi, Institutt for klinisk medisin og er utført ved Seksjon for fostermedisin-Ultralydlaboratoriet, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus.

Personalia:
Synnøve Lian Johnsen ble født i Bergen i 1965. Hun tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1992, og gjennomførte turnustjenesten ved Diakonissehjemmets Sykehus-Haraldsplass og Bardu kommune. Hun ble ansatt ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus i 1994 og ble spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer i år 2000. Fra 2001-2004 har hun vært ansatt som stipendiat ved Norges Forskningsråd og Universitetet i Bergen, siste del av stipendiat perioden med midler fra Kvalitetssikringsfond II, Den Norske Lægeforening.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.12.2004, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Overtidighet"
Sted: Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.12.2004, kl. 09:15, Birkhaugsalen, Sentralblokken. Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Synnøve Lian Johnsen, tlf. 55974308, epost: synnove.johnsen@helse-bergen.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side