Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Motstandsdyktige enterokokker i norske sykehus

Roland Jureen   
Roland Jureen disputerer tirsdag 7. september for den medisinske doktorgraden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Ampicillin- and high-level gentamicin-resistant enterococci in hospitalised patients in Norway"

Enterokokker kan bli motstandsdyktige mot de fleste antibiotika. Slike enterokokker er et økende problem fordi de lett spres og forårsaker infeksjoner hos de sykeste pasientene. For å oppnå effektiv behandling av alvorlige infeksjoner med enterokokker må en kombinasjon av to vanlige antibiotika brukes. Hos enterokokker som er motstandsdyktige mot ampicillin (ARE) og høygradig motstandsdyktige mot gentamicin (HLARE) fungerer ikke denne kombinasjonen og behandling av slike alvorlige infeksjoner er komplisert og kostbare.

I avhandlingen "Ampicillin- and high-level gentamicin-resistant enterococci in hospitalised patients in Norway" har cand. med. Roland Jureen sett nærmere på forekomsten av slike bakterier hos pasienter i Haukeland Universitetssykehus og 9 andre norske sykehus. Jureen og kollegaene fant at mellom 3 og 7 % av pasientene ved norske sykehus var smittebærere av enterokokker som var motstandsdyktige mot antibiotika. Et infeksjonsutbrudd med slike motstandsdyktige enterokokker ved Haukeland Universitetssykehus ble undersøkt nærmere. Pasienter med urinkateter, langt sykehusopphold eller som hadde fått langvarig antibiotikabehandling hadde øket risiko for å bli infisert med slike bakterier. To ulike molekylærgenetiske analyser ble brukt for å kartlegge slektskapet mellom bakterier isolert fra pasientene. Studien viser at de fleste motstandsdyktige enterokokk bakteriene fra sykehuspasienter i Norge var nært beslektet med tilsvarende bakterier påvist hos pasienter i andre sykehus. Slike bakterier ble funnet både i tarmen hos pasienter uten infeksjons symptomer og hos pasienter med ulike infeksjoner. Undersøkelsene viste at de to typeteknikkene begge var velegnede metoder til å skille mellom ulike bakteriestammer og de var i praksis omtrent like gode.

Personalia:
Roland Jureen er født i 1961 i Stockholm, der han også har vokst opp. 1991 avla han medisinsk embetseksamen ved Karolinska Institutet i Stockholm. Han arbeidet ved Avdeling for Mikrobiologi og Immunologi på Haukeland Universitetssykehus 1996-2001 og er nå ansatt som stipendiat ved Institutt for Indremedisin ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
06.09.2004, kl. 14:15. Oppgitt emne: Origin, development and future perspectives of antimicrobial resistance.
Sted: Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.09.2004, kl. 09:15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Roland Jureen, tlf: 55973037/ 55973067, epost: Roland.Jureen@med.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side