Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

G protein signalveier involvert i regulering av cellebevegelse

Beate Fast Krakstad   
Cand. Scient Beate Fast Krakstad disputerer fredag 4. juni for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Involvement of G protein Pathways in Cell Adhesion and Migration"

Alle celler har evnen til å motta og respondere på signaler utenfra. Slike signaler kan være lys, lukt, smak, hormoner o.l. Spesifikke reseptorer som sitter i cellemembranen er de første proteinene som kommer i kontakt med disse ytre signalene, og fører signalene videre inni cellen i en celle-signaliserings kaskade. Den største gruppen av slike reseptorer kalles G protein koplete reseptorer (GPCR) og har mer enn 2000 medlemmer. Disse reseptorene kan aktivere G proteiner som videre aktiverer mange signalveier i cellene. I denne avhandlingen ble en gruppe G proteiner som kalles G12, og deres rolle i regulering av celle-celle adhesjon studert. Prosesser som regulerer cellers evne til å bli hvor de er, ved blant annet å feste seg til nabocellene (celle-celle adhesjon), eller flytte seg til andre steder (migrasjon) er prosesser som er involvert for eksempel i fosterutvikling og spredning av kreft (metastase). Regulering av celle-celle adhesjon og migrasjon er derfor viktig. Mange forskjellige kreftceller har vist seg å ha mutasjoner i ett eller flere av proteinene som er involvert i dannelsen av celle-celle kontakter, slik som cadheriner og cateniner, noe som fører til at kreftcellene løsner fra det stedet de befinner seg, og er frie til å bevege seg til andre steder for å danne en ny kreftsvulst. Avhandlingen viser at G12 proteiner spiller en viktig rolle i reguleringen av cateniner og cadheriner som igjen er essensielle for celle-celle adhesjon og hindring av kreftcelle spredning.

I dette arbeidet har også signalisering fra en gruppe GPCRs som kalles kjemokinreseptorer blitt studert. Disse reseptorene spiller en viktig rolle i rekrutteringen av hvite blodceller fra blodbanen til en skade eller infeksjon. Ved feilregulering av signalene fra kjemokinreseptorene, kan dette føre til sykdommer som multippel sklerose (MS), åreforkalkning og leddgikt. Avhandlingen viser hvilke proteiner som er involvert i signal kaskaden som går fra stimulering av kjemokinreseptoren CCR2B til aktivering av ekstracellulær-signal regulert protein kinase (ERK), en prosess som er viktig for rekrutteringen av monocytter og lymfocytter til et skadet eller betent sted.

Personalia:
Beate Fast Krakstad er født i 1976 og oppvokst i Kristiansand. Tok hovedfag i molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen i 2000. Har vært stipendiat ved Institutt for Biomedisin fra 2000-2004 med lønn fra Norges Forskningsråd.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.06.2004, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Biological Roles of Rho/Rho-kinase mediated signaling"
Sted: Birkhaugsalen, Haukeland sykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.06.2004, kl. 09:15, Birkhaugsalen, Haukeland sykehus

Kontaktpersoner:
Beate F. Krakstad, tlf. 55586732, epost: beate.fast@biomed.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side