Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Bruk av produksjonsdata for å beskrive petroleumsreservoar

Harald Krüger   
Cand. scient. Harald Krüger disputerer 14. oktober for dr.scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Estimating the Permeability Using Adaptive Multiscale Estimation».

Beskrivelse av egenskapene til et petroleumreservoar er viktig for planlegging og optimalisering av petroleumsutvinningen. Avhandlingen tar for seg bruk av produksjonsdata som informasjonskilde for å beskrive reservoarbergartens egenskaper med hensyn til væskestrømning. Metoden som er brukt til å estimere reservoaregenskapene fra produksjonsdataene lar detaljnivået i de estimerte reservoaregenskapene bli bestemt av informasjonen i produksjonsdataene. Informasjon fra flere ulike typer produksjonsdata, som for eksempel brønntrykk og oljerate, er brukt for å oppnå best mulig detaljnivå i estimatene. Avhandlingen viser at selv om detaljnivået i estimatene kan økes noe ved å introdusere flere datatyper så er slik bruk av ulike datatyper vanskelig og ikke alltid vellykket. Hvorvidt det lønner seg å sammenholde flere datatyper er avhengig av hvilke datatyper som eventuelt kombineres.

Personalia:
Harald Krüger er født (1975) og oppvokst i Bergen. Etter å ha avlagt Cand. scient. graden ved Universitetet i Bergen i 2000 ble han ansatt som stipendiat ved Fysisk institutt, Universitetet i Bergen. Krüger har vært tilknyttet prosjektet: «Forward and inverse modelling of tracer flow in hydrocarbon reservoirs» finansiert gjennom Norges Forskningsråd. Han arbeider nå hos Norsk Hydro.

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.10.2004, kl. 11:00, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégt. 41.

Kontaktpersoner:
Harald Krüger, tlf 55 58 27 08 (a), 55 34 22 92 (p)
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side