Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kjernekollisjoner ved høye energier

Jørgen A. Lien   
Jørgen A. Lien disputerer mandag 20. desember 2004 for dr. scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"The Readout Control Unit of the ALICE TPC"

Avhandlingen omfatter utvikling av et kontrollkort for utlesning av data og styring av utlesningselektronikken i tidsprojeksjonskammeret og andre detektorer i ALICE-eksperimentet, som blir klargjort for oppstart i 2008 ved CERN i Geneve.

I ALICE-eksperimentet vil en studere kjernekollisjoner ved særskilt høye energier, der formålet er å studere hvordan elementærmaterie oppfører seg under ekstrem tetthet og temperatur. I hver eneste kollisjon vil det produseres flere tusen nye partikler som vil bli rekonstruert fra sporene de lager i ulike detektorer. For å gjøre
en systematisk analyse av disse kollisjonene, er det nødvendig å samle inn data fra et stort antall slike kollisjoner. Dette krever at en legger til rette for en høy kollisjonsfrekvens, noe som igjen genererer store mengder data.

For å håndtere de store datamengdene, er det utviklet ny utlesingselektronikk som behandler dataene mens de samles inn - og dermed reduserer datavolumet - før disse blir lagret for senere analyse. Avhandlingen tar for seg utviklingen av et kontrollkort for å styre utlesningen av data med denne elektronikken i ALICE-eksperimentet.

Personalia:
Jørgen A. Lien er født i 1969 og kommer fra Sandefjord i Vestfold. Han avla cand. scient. eksamen i eksperimentell kjernefysikk ved Universitetet i Oslo i 1996. Han har vært tilsatt som stipendiat ved Høgskolen i Bergen siden 2000, og har også hatt arbeidsplass ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.12.2004, kl. 14:00, Rom A615, Høgskolen i Bergen, Avd. for ingeniørutdanning, Nygårdsgt. 112

Kontaktpersoner:
Jørgen André Lien, tlf. 90561446 , epost: Jorgen.Lien@hib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side