Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Psykobiologiske faktorer relatert til ulcerøs kolitt - en dyremodell

Anne Marita Milde   
Cand. Psychol. Anne Marita Milde disputerer den 27. februar 2004 for dr. psychol. graden ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Ulcerative colitis and the role of stress. Animal studies of psychobiological factors in relationship to experimentally induced colitis."

Avhandlingen tar for seg hvilken betydning stress har på sykdommen ulcerøs kolitt. Resultatene er basert på eksperimentelle dyrestudier. Det sentrale er hvordan ulike former for stress påvirker atferd, stresshormoner og utvikling og forløp av ulcerøs kolitt. Ulcerøs kolitt er en alvorlig kronisk, somatisk tarmsykdom med en ukjent årsaksfaktor. Man antar at årsaken er multifaktoriell og det er således viktig at psykologiske faktorer som stress og psykisk belastning blir studert og problematisert. Forskning for 30 - 50 år siden karakteriserte ulcerøs kolitt som en psykosomatisk lidelse, men i de senere år har ulike studier i hovedsak forsket på andre årsaksfaktorer som for eksempel genetiske og bakterielle. Det er imidlertid kjent at stress forverrer eksisterende symptomer og gir en økt sykdomsaktivitet hos pasienter med kolitt. Det som er mindre kjent er hvordan stress kan påvirke grad av sårbarhet for utvikling av symptomer. Dette er hovedfokus i avhandlingen. Bruk av dyrestudier gir en unik mulighet til å undersøke hvilken forventet betydning stress har på ulike symptomer som karakteriserer ulcerøs kolitt. Sykdomsutviklingen studeres under kontrollerte betingelser. Dyrestudier gir viktige bidrag til forståelsen av virkningsmekanismer relatert til ulcerøs kolitt og avhandlingen retter spesielt søkelyset på at ulik eksponering og opplevelse av stress bør tas i betraktning ved forebygging og behandling.

Personalia:
Anne Marita Milde er født i Steinkjær i 1964. Hun avla psykologisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1997. Hun har arbeidet som klinisk psykolog i Hordaland Fylkeskommune frem til hun fikk doktorgradsstipend fra Norges Forskningsråd i 2000. Siden 2003 har hun arbeidet som forsker i HALOS, UNIFOB ved Universitetet i Bergen. Hun begynner i post.doc. stilling ved Institutt for Biologiske og Medisinsk Psykologi, Universitetet i Bergen den 1. mars 2004.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
26.02.2004, kl. 16:15. Selvvalgt emne: "A psychobiological approach to Inflammatory Bowel Disease (IBD). Lessons from animal models".
26.02.2004, kl. 17:15. Oppgitt emne: "Irritable bowel/irritable mind: The mind-gut connection"
Sted: Auditoriet, Christiesgt. 12, 1. etg

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.02.2004, kl. 10:15, Auditoriet, Christiesgt. 12, 1. etg

Kontaktpersoner:
Anne Marita Milde, Tlf. 55 58 62 31 / 932 32 728 (mob), epost: anne.milde@psych.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side