Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hjerneinfarkt hos unge

    
Halvor Næss disputerer 22. oktober 2004 for dr. med. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Cerebral infarction in young adults in Western Norway."

Hjerneslag inndeles i to hovedgrupper: hjerneinfarkt som skyldes at en blodpropp tilstopper en pulsåre og hjerneblødning som skyldes at en pulsåre sprekker. Hjerneinfarkt utgjør 80% og hjerneblødning 20% av alle hjerneslagene. De fleste hjerneslagpasienter er eldre, men hjerneslag rammer i alle aldre. Det er gjort lite forskning på hjerneslag hos unge. Fordi unge hjerneslagpasienter har et langt liv foran seg, er det særlig viktig med informasjon om prognose og faktorer av betydning for behandling.

Avhandlingen viser at forekomsten av hjerneinfarkt hos unge i Hordaland er litt under gjennomsnittet for Vest Europa. Flere kvinner enn menn i aldersgruppen under 30 år får hjerneinfarkt. Dette har sannsynlig sammenheng med graviditet, fødsel og P-piller. For aldersgruppen over 30 år er forekomsten av hjerneinfarkt hyppigere hos menn. Dette har sammenheng med at åreforkalkning oppstår i yngre alder hos menn enn kvinner. Langtidsoppfølging viser at prognosen er bedre hos unge enn eldre hjerneinfarktpasienter. De fleste unge blir godt restituerte og over halvparten kan begynne i arbeid igjen. Likevel er risikoen for død, hjerteinfarkt eller nytt hjerneinfarkt høyere blant unge hjerneinfarktpasienter enn friske jevnaldrende. Derfor blir oppfølging og forebyggende tiltak viktig og omfatter blant annet blodtynnende, blodtrykk og kolesterolsenkende medisiner. Det er også svært viktig å ikke røyke.
Avhandlingen utgår fra Institutt for klinisk medisin, Seksjon for nevrologi og er utført ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus i samarbeid med alle lokalsykehusene i Hordaland.

Personalia:
Halvor Næss ble født i 1957 på Østre Toten og vokste opp på Brandval i Hedmark. Han har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Oslo i 1984. Han er spesialist i indremedisin og nevrologi. Fra 1999 til 2001 var han avdelingsoverlege ved Medisinsk avdeling, Haraldsplass Diakonale Sykehus. Siden har han vært ansatt som overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
21.10.2004, kl. 14:15. Oppgitt emne: Pathophysiology and management of ischemic stroke.
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.10.2004, kl. 10:15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Halvor Næss, tlf. 55975045, epost: halvor.ness@helse-bergen.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side