Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Cytokiner og ødem

Torbjørn Nedrebø   
Torbjørn Nedrebø disputerer fredag 26. november for PhD- graden ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"The effect of tumor necrosis factor-α and interleukin-1β on interstitial fluid pressure and microvascular exchange in acute inflammation".

En akutt betennelsestilstand (inflammasjon) forårsaket av bakterier eller nedsatt blodsirkulasjon til et organ, resulterer i produksjon av små proteiner kalt cytokiner. Noen av disse cytokinene har vist seg å forsterke selve betennelsesprosessen, og blir regnet som pro-inflammatoriske mediatorer. To cytokiner av denne typen er tumor necrosis factor-α og interleukin-1β. I avhandlingen er det i flere arbeider vist at disse to cytokinene reduserer trykket i underhud ved en akutt betennelse, og dermed bidrar til at det oppstår en hevelse (et ødem) i det betente området. I avhandlingen fremkommer det også at en reduksjon i vevstrykket i hud oppstår ved akutt alvorlig blodforgiftning, samtidig som at mengden cytokiner i huden øker. Behandling av en akutt alvorlig blodforgiftning med insulin og glukose reduserte både konsentrasjonen av de to cytokinene i hud og blod, samt at ødemtendensen i huden også ble redusert. Resultatene i avhandlingen viser at det er mulig å kvantifisere cytokiner i interstitiell væske fra hud, samt at insulin kan ha en betennelsesdempende effekt.

Personalia:
Torbjørn Nedrebø ble født i 1974 og oppvokst i Tysvær i Rogaland. Han tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2000. Etter turnustjeneste i Odda arbeidet han to år som forskningsstipendiat ved Fysiologisk institutt, Universitetet i Bergen, finansiert av Norges Forskningsråd. Han var også studentstipendiat ved Fysiologisk institutt i tiden som medisinerstudent. Han er fra juli 2004 ansatt som assistentlege ved Kirurgisk serviceklinikk (anestesi/intensiv) ved Haukeland Universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
25.11.2004, kl. 14:15. Oppgitt emne: Hyperglykemi ved akutt sykdom - patofysiologiske forhold og effekter av behandling.
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.11.2004, kl. 09:15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Torbjørn Nedrebø, tlf. 55975500, epost: torbjorn.nedrebo@helse-bergen.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side