Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Poetisk stridskunst

Ingrid Nielsen   
Ingrid Nielsen disputerer fredag 28. mai for dr.art.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Mir wuchs Zinn in die Hand". Studier i Paul Celans poetiske manøvre.

Avhandlingen undersøker den poetiske skapelsen i dikt av den tyskspråklige lyrikeren Paul Celan (1920-1970). Celan er en av de viktigste modernistiske forfatterne i det 20. århundre, og har ofte blitt tolket som introvert mystiker (innenfor den jødisk-kabbalistiske tradisjonen) eller som offer (for de nazistiske jødeforfølgelsene). Avhandlingen løfter i stedet frem bildet av en offensiv og kreativ poet som også iverksetter agonistiske, kjetterske og frisettende strategier. Avhandlingen perspektiverer Celans dikt som en "stridskunst" som forsøker å ombygge og dreie tradisjonens meningskoder, metaforikk og logikk. Diktenes kritiske bestridelse av de overleverte "sannhetene" gir ressurser for en poetisk skapelse som overskrider de kulturelle meningssammenhengene og virkelighetsmodellene. Et grunnspørsmål i avhandlingen er således hva diktene skaper i forhold til de historiske diskursene. Det argumenteres for at diktene frembringer noe grunnleggende gåtefullt; med konsekvens og presisjon artikulerer de noe ubestemt. Slik åpner avhandlingen også for grunnlagsteoretiske spørsmål som angår tolkningens muligheter og grenser.

Personalia:
Ingrid Nielsen er født 1968 i Stavanger. Hun ble uteksaminert med hovedfag i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen i 1994, ansatt som universitetsstipendiat i 1997 og universitetslektor i 2002.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
27.05.2004, kl. 16:30. Oppgitt emne: Gi en fortolkning av W.G. Sebalds Austerlitz
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.05.2004, kl. 10:15, Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Kontaktpersoner:
Ingrid Nielsen, tlf. 55 58 94 34 , epost: Ingrid.Nielsen@lili.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side