Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Lagring av CO2 i Akviferer

Jan Martin Nordbotten   
Cand. Scient. Jan Martin Nordbotten disputerer fredag 30. april for dr. scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Sequestration of Carbon in Saline Aquifers - Mathematical and Numerical Analysis".

Global oppvarming forårsaket av menneskelig aktivitet er en av vår tids største internasjonale utfordringer. En av hovedgrunnene til global oppvarming er den såkalte drivhuseffekten. Denne effekten skyldes de økte utslippene av drivhusgasser som CO2 i atmosfæren. Det har vært foreslått å deponere CO2 i dype grunnvanns formasjoner. Spesielt tenker man da på formasjoner som inneholder vann som er for mineralholdig til bruk som drikkevann eller irrigering. Allerede i dag injiseres det CO2 i Utsira formasjonen i forbindelse med gassproduksjon ved Sleipner feltet i Nordsjøen. Avhandlingen tar for seg noen av de matematiske utfordringene ved lagring av CO2. Spesielt fokuseres det på å analysere eksisterende og utvikle mer fleksible numeriske metoder. I tillegg fokuserer arbeidet på behovet for raske og pålitelige overslag over størrelsesordenen på lekkasjer.

Personalia:
Jan M. Nordbotten er født i 1982 og oppvokst i Bergen. Han avla sin cand. scient. eksamen ved Universitetet i Bergen i 2002. Doktorgradsarbeidet har vært utført ved Matematisk Institutt i Bergen, samt ved Department of Civil and Environmental Engineering, Princeton University og Department of Petroleum Engineering, Stanford University.

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.04.2004, kl. 13:15, Auditorim Pi, Autogården, Johannes Brunsgate 12

Kontaktpersoner:
Jan Martin Nordbotten, tlf. 55 58 48 69 /90 96 59 90, epost: Jan.nordbotten@mi.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side