Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ultrafiolett stråling og ozon over Tibetplatået

(Norsang Gelsor) Norsang   
Norsang (Norsang Gelsor) disputerer fredag 20. August 2004 for dr.scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Studies on Solar Ultraviolet Radiation and Ozone over the Tibetan Plateau Based on Satellite Data and Ground Measurements".

I dette prosjektet er ultrafiolett stråling og ozon over Tibetplatået undersøkt. Arbeidet er basert på bakkeobservarsjoner, satelitt-data og omfattende dataanalyser og datasimuleringer for strålingstransport i atmosfæren. Ultrafiolett stråling er viktig, ikke bare på grunn av velkjente helseaspekter, men også på grunn av mye bredere miljøpåvirkninger. Ultrafiolett stråling påvirker vår helse på flere måter, både positivt og negativt, men den påvirker også vegetasjonen og økologiske systemer i vann. På grunn av stor høyde over havet (over 3000 m), tynnere atmosfære og lavere ozonkonsentrasjoner i løpet av våren og sommeren er miljø- og helsepåvirkningene av ultrafiolett stråling mye sterkere på Tibetplatået enn de fleste andre steder på jorden. Spesielt gjelder dette helsefaktorer som øyesykdommer og hudsykdommer.

Registrering av ultrafiolett stråling kan brukes til å bestemme ozon-innholdet i atmosfæren. Kontinuerlig registrering av ultrafiolett stråling og ozon ved bruk av NILU-UV-instrumenter (produsert av NILU - Norsk Institutt for Luftforskning) utplassert i Lhasa i begynnelsen av prosjektet, danner hovedvekten av nye data i dette arbeidet. Disse bakke-baserte observasjonene er sammenliknet med åpent tilgjengelige satellitt-data fra NASA, samlet inn av det sattelittbaserte systemet TOMS.

I avhandlingen presenteres data og analyser fra Lhasa-observasjoner i perioden 1999-2004, samt data fra to ekspedisjoner i høyereliggende regioner (5000 m.o.h.) i Tibet i 2003, sammen med systematiske analyser av data fra TOMS/NASA for Tibet-regionen for en periode på mer enn 20 år.

Personalia:
Norsang ble født i 1962 i Shikadze i Tibet. Han tok en bachelor-grad i fysikk ved The Normal University of South-West China i 1987 og underviste i fysikk ved Tibet University i Lhasa til 1996. Han tok mastergrad i fysikk ved Universitet i Bergen i 1999 og returnerte så til Tibet. Siden høsten 2001 har han arbeidet med sitt doktorstudium i Bergen med økonomisk støtte fra Statens Lånekasse for Utdanning.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
20.08.2004, kl. 10:30. Oppgitt emne: "Global Monitoring of Aerosols."
Sted: Auditorium 2, Realfagbygget

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.08.2004, kl. 13:00, Auditorium 2, Realfagbygget

Kontaktpersoner:
Norsang (Norsang Gelsor), epost: norsang@post.ift.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side