Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Infeksiøs lakseanemi

Jill Bente Rolland   
Jill Bente Rolland disputerer fredag 26.november for dr. scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Studies of factors affecting the epizootiology of infectious salmon anemia (ISA)"

Infeksiøs lakseanemi (ILA) ble første gang beskrevet på oppdrettslaks i Norge i 1984. Sykdommen har senere vist seg å være en av de mest kostbare sykdommene i norsk lakseoppdrettsnæring. I 1997 ble sykdommen oppdaget i lakseoppdrettsnæringen i Kanada, og senere er den også oppdaget i Skottland, Chile, USA og på Færøyene. Kontroll av sykdommen er avhengig av kunnskap om patogenet, verter, mulige bærere og vektorer. I tillegg er det viktig å ha raske og sikre diagnostiske metoder.

Avhandlingen omfatter seks studier som tar for seg forskjellige aspekter av epizootiologien av sykdommen ILA. Mulige verter for ILA-viruset ble undersøkt og resultatene viser at sjø-ørret og ørret kan fungere som bærere for viruset uten at disse utvikler kliniske tegn på sykdommen. Da ILA ble oppdaget på østkysten av USA ble det interessant å undersøke om stillehavslaksen også er mottakelig for viruset.

Lakselusen er en eksternparasitt som plager lakseoppdrettsnæringen verden rundt. Ettersom mange sykdommer spres av vektorer ble lusen undersøkt som mulig vektor for ILA viruset. Avhandlingen omfatter også vurdering av cellekultur som diagnostisk metode. Da ILA først ble oppdaget var det kun kliniske tegn og senere elektronmikroskopi som ble brukt til diagnsotikk, dette da viruset ikke kunne dyrkes i kjente cellekulturer. Nye cellekulturer mottakelig for ILA-viruset ble utviklet og senere også andre diagnostiske metoder. Resultatene tyder på at cellekulturmetodene som brukes for ILA-diagnostikk trenger videre optimalisering. Avhandlingen utgår fra Institutt for biologi og er utført både ved instituttet og ved Western Fisheries Research Center i Seattle, Washington i USA.

Personalia:
Jill Bente Rolland er født i 1971 og oppvokst i Seattle i USA. Hun har tidligere studert ved University of Washington og Universitetet i Bergen, der hun i 1995 avla cand. scient.-graden i fiskehelse. Hun ble ansatt som stipendiat, finansiert av Norges Forskningsråd, i 1997. Siden 2002 har hun vært ansatt ved United States Department of Agriculture, Animal and Plant Health Inspection Service.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
25.11.2004, kl. 14:15. Oppgitt emne: "The origin and reservoir of viruses in aquaculture and implications for disease control".
Sted: Seminarrommet, 5 etg., Bioblokken , Høyteknologisenteret.

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.11.2004, kl. 10:15, Stort auditorium, Datablokken, Høyteknologisenteret.

Kontaktpersoner:
Jill Bente Rolland, epost: Jill.B.Rolland@aphis.usda.gov
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side