Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kunstformidling for barn

Arne Marius Samuelsen   
Arne Samuelsen disputerer onsdag 23.juni for dr. art. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Kunstformidling for barn i kunstmuseum og skole- med vekt på formidlerrollen"

Kunstformidling som eget forskningsfelt er lite belyst i Norge og Norden for øvrig. Avhandlingen velger å studere feltet fra et pedagogisk ståsted, og belyser kunstformidlingen som en undervisningsprosess preget av gjensidig interaksjon mellom rammefaktorer og hovedfaktorer kalt: kunst-elev-kunstformidler. Data fra en feltundersøkelse i nordiske kunstmuseer og oppfølging av en skoleklasse over tid, viser at kunstformidlingen har ulike betingelser og muligheter i de to instansene. Kunstformidlernes rolleoppfatning synes ut over dette å være preget av en verbal tilnærming til elevene i form av dialoger. Mens en mer sanselig tilnærming som er mer forenlig med et sosiokulturelt læringssyn, er lite fokusert. Det konkluderes med et behov for en bedre utnytting av både kunstpedagogers og læreres kompetanse og for et mer utvidet samarbeid mellom kunstmuseum og skole.

Personalia:
Førsteamanuensis Arne Marius Samuelsen ved Høgskolen i Telemark har arbeidet ved ulike kategorier lærerutdanning i over tretti år, som pedagogikklærer og som formingslærer. Han har særlig arbeidet med fagteori innen de estetiske fag og undervist og hatt veiledning med studenter ved Forming hovedfag så lenge denne har eksistert ved høgskolen. Han har også skrevet faglitteratur av forskjellig slag. De siste årene har Samuelsen særlig konsentrert seg om utviklingsarbeider med tema kunstformidling i skole og kunstmuseer.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
22.06.2004, kl. 16:30. Oppgitt emne: "Estetisk læring - ulike tradisjoner og perspektiveringer"
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.06.2004, kl. 10:15, Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Kontaktpersoner:
Arne M. Samuelsen, tlf. 35 02 63 74/ 35 02 62 00, epost: Arne.M.Samuelsen@hit.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side