Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Arkitekturtegning og kontekst

Birgitte Sauge disputerer fredag 25. juni for dr. art. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Arkitekturtegning og kontekst. Arkitektkonkurransen om Norges Rederforbunds kontorbygning, 1930."

Gjennom ulike tilnærmingsmåter til det unike kildematerialet fra arkitektkonkurransen om Norges Rederforbunds kontorbygning i Oslo, avholdt i 1930, belyser avhandlingen arkitekturtegningers status og potensial i deres opprinnelige, praktiske kontekst og i en sekundær, estetiserende museumssammenheng. Ved siden av å ha frembrakt ny kunnskap om en bestemt arkitektkonkurranse og den norske konkurranseinstitusjonen, representerer studien av konkurransetegningen som estetisk objekt et nybrottsarbeid innen kunsthistorisk forskning.

Personalia:
Birgitte Sauge er vokst opp i Ås i Akershus og bosatt i Oslo. Hun har arbeidet som arkivleder ved Norsk Arkitekturmuseum og er nå seksjonsleder for dokumentasjon ved Nasjonalmuseet for kunst. Arbeidet med avhandlingen er støttet av Norges forskningsråd.

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.06.2004, kl. 10:15, Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Kontaktpersoner:
Birgitte Sauge, epost: Birgitte.Sauge@Nasjonalmuseet.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side