Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hvorfor følges ikke sikkerhetsrutiner?

Agata Sawicka disputerer onsdag 23. juni 2004 for dr.polit. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Dynamics of Security Compliance: Case of IT-based Work Environments".

Menneskelig svikt er hovedårsak til de fleste sikkerhetsproblemer. Blant de mest kjente har vi Tsjernobyl-ulykken hvor operatørene "regelmessig" brøt sikkerhetsreglene. De fleste har også hørt om de to krasjene med NASAs romskip Challanger og Columbia - i begge tilfeller feiltolket NASAs bakkekontroll faresignalene. Hvorfor oppfører mennesker seg ofte slik at de setter seg i en større fare enn nødvendig? Avhandlingen setter fokus på dette spørsmålet i forbindelse med informasjonssystemer (IT). Kunnskapen om menneskelig atferd i et typisk IT-basert arbeidsmiljø er fremdeles begrenset. Dette er bekymringsfullt siden IT er en av de viktigste delene av vår moderne samfunnsinfrastruktur. Hovedhensikten med studien er å øke kunnskapen om hvordan psykologiske mekanismer påvirker i hvor stor grad sikkerhetsregler følges. I avhandlingen utvikles en simuleringsmodell som kan brukes til å utforske menneskelig atferd i et typisk IT-basert arbeidsmiljø. Modellen er basert på to etablerte psykologiske teorier: Den første forklarer hvordan mennesker velger mellom usikre muligheter. Den andre er en moderne utvidelse av Skinners ideer om instrumentell læring fra 1950-tallet.

De to teoriene kan hver for seg hjelpe oss til å forstå enkelte aspekter ved menneskelig atferd i risikomiljøer. Imidlertid tyder de simuleringsbaserte analysene i avhandlingen på at bare når de to nevnte teoriene integreres, skaper de en mer fullstendig forklaring på hvorfor folk flest er tilbøyelig til å ta mindre hensyn til sikkerhetsrutinene over tid. Fordi uhell og ulykker skjer relativt sjelden, begynner folk å tro at deres miljø er tryggere enn det egentlig er. Feilaktig risikooppfatning blir dermed blant de viktigste grunnene til at de etablerte sikkerhetsreglene blir betraktet som overdrevne og unødvendige.

Den teoretiske analysen er i avhandlingen fulgt opp med en empirisk undersøkelse. Et eksperimentmiljø som imiterer et IT-basert arbeidsmiljø ble utviklet og to eksperimenter ble gjennomført: Eksperimentdeltakerne registrerte data i et elektronisk databasesystem, og data om deres bruk av sikkerhetsrutiner ble samlet inn. Resultatene av eksperimentene antyder at for å forklare alle atferdsmønstre som oppstår i et IT-basert arbeidsmiljø, er det ikke tilstrekkelig å ta hensyn til de beslutnings- og atferdsmekanismene som inkluderes i dominerende teorier. Antakelig bør også emosjonelle og sosiale faktorer tas med i betraktningen. Avhandlingen peker på dette som et område for spennende framtidig forskning.

Doktorgradsarbeidet er gjennomført i samarbeid med Høgskolen i Agder og Gruppen for systemdynamikk ved Universitetet i Bergen og er finansiert av Kristiansand kommune. Den er blant de første prosjektene innen det forskningsprogrammet som ble etablert høsten 2001 ved Høgskolen i Agder av Prof. Jose J. Gonzalez for å øke kunnskapen om menneskelig svikt i sikkerhetssystemer.

Personalia:
Agata Sawicka er polsk og har studert informasjonssystemer og industriell økonomi ved Warsaw University of Technology i Polen. Hun tok sin Master of Science grad i 1998. Deretter arbeidet hun i en kort tid som testingeniør for programvare for Microsoft European Product Development Centre i Dublin. I 1999 fikk hun et halvårsstipend fra Norges forskningsråd for å studere menneske-maskin-interaksjon og psykologi ved NTNU. Siden 2000 har hun vært ansatt ved Høgskolen i Agder, nå som høgskolelektor ved Institutt for Informasjons- og Kommunikasjonsteknologi.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
23.06.2004, kl. 10:15. Oppgitt emne: "A comparison of heuristics and biases in judgment under uncertainty and misperceptions of dynamics in feedback systems"
Sted: Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.06.2004, kl. 13:15, Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Agata Sawicka, tlf 37 25 33 58 (a), epost: agata.sawicka@hia.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side