Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Global fattigdom: Kunnskap, politikk og etikk

Asunción Lera St. Clair   
Asunción Lera St. Clair disputerer fredag 5. mars 2004 for dr. polit graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Poverty Conceptions in the United Nations Development Programme and the World Bank: Knowledge, Politics and Ethics".

Avhandlingen undersøker de teoretiske sidene ved begrepene om fattigdom og andre ideer om fattigdomsbekjempelse i FNs utviklingsprogram (UNDP) og i Verdensbanken. Disse er de mest innflytelsesrike aktørene i bekjempelsen av global fattigdom. Avhandlingen beskriver hvordan kunnskap om fattigdom dannes i disse institusjonene, som et arbeid "i grenseland" ("boundary work"). Dette arbeidet er en stadig omdefinering av hva som er vitenskapelig basert kunnskap og hva som ikke er det. Ideer om fattigdom er langt fra å være objektive sannheter uten politiske interesser eller moralske vurderinger. De griper inn i grenselandet mellom politikk og kunnskap; et område som preges av verdikonflikter og politiske interesser.

Kunnskap som er relevant for bekjempelse av fattigdom, blir dannet i feltet mellom utvikling av vitenskap og politikk. Avhandlingen hevder at den globale fattigdommen kan bekjempes mer effektivt hvis aktørene i utviklingshjelpen tar hensyn til global rettferdighet som en integrert del i sitt kunnskapsarbeid. Ifølge avhandlingen produserer de to multilaterale institusjonene på en og samme tid kunnskap om global fattigdom og retningslinjer for global handling. En av de sentrale konklusjonene i analysen er at UNDP, selv om den ikke er uten svakheter, har vært mer vellykket enn Verdensbanken når det gjelder å håndtere fattigdomsproblemet. UNDP har tydeligere normer, er mer demokratisk og ikke så snevert økonomisk orientert. Avhandlingen fremmer noen forslag om å forbedre strukturen i utviklingsorganisasjonene ved å gjøre dem ansvarlige, mer deltakende og mindre dominert av eksperter som representerer perspektivene og interessene til de rike landene.

Personalia:
Asunción Lera St. Clair er født i 1960. Hun har en mastergrad fra Universitetet i Barcelona og en mastergrad fra Universitetet i Syd Florida, USA. Begge i filosofi. Hun har vært stipendiat under Norges Forskningsråd ved Sosiologisk Institutt UiB siden 2000. Hun er for tiden Førstelektor ved Sosiologisk Institutt.

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.03.2004, kl. 10:15, Ulrike Phils hus, Professor Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Asun St. Clair, tlf. 55 58 91 84 / 95 87 66 82, epost: asun.st.claire@sos.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side