Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Føllings sykdom - 70 år etter oppdagelsen

Anne Jorunn Stokka   
Anne Jorunn Stokka disputerer fredag 22. oktober for dr. scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

" Studies on the Substrate-induced Conformational Transition in Human Phenylalanine Hydroxylase. With Special Reference to Surface Plasmon Resonance Spectroscopy as an Experimental Method."

Enzymer er dynamiske protein molekyler som er involvert i de fleste kjemiske prosesser i kroppen, blant annet i reguleringen av cellenes stoffskifte. Stokkas avhandlingen tar for seg reguleringen av fenylalanin hydroksylase, et nøkkelenzym i leverens omdannelse av aminosyren fenylalanin og som har en unormal funksjon ved sykdommen fenylketonuri (Føllings sykdom). Sykdommen ble oppdaget for 70 år siden av doktor Asbjørn Følling som en arvelig årsak til mental retardasjon.
Avhandlingen har bidratt til å gi økt forståelse av hvordan dette enzymet virker normalt og hvorfor det ikke virker tilfredsstillende ved ulike sykdomesrelaterte mutante (arvelig bestemte) former av enzymet. Sentralt i avhandlingen er utviklingen av en ny metode som har gjort det mulig å studere enzymets dynamiske egenskaper i sann tid, knyttet til dets normale katalytiske funksjon. Ved mutasjoner i enzymet som forårsaker fenylketonuri forstyrres dets normale dynamiske egenskaper og aktivitet på ulike måter, og de aktuelle konformasjons studier av enzymet har bidratt til økt forståelse av hvorfor det ikke virker ved enkelte former av sykdommen. Metoden har også vist seg å kunne anvendes i tilsvarende dynamiske konformasjons studier av andre enzymer/proteiner.

Personalia:
Anne Jorunn Stokka er født og oppvokst i Sandnes på Jæren. Hun avla sin cand. scient. eksamen ved Universitetet i Bergen i 1999. I 2001 ble hun ansatt som stipendiat ved Institutt for Biokjemi og Molekylærbiologi.

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.10.2004, kl. 12:15, Auditorium II, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Liesvei 91

Kontaktpersoner:
Anne Jorunn Stokka , tlf. 55586695, epost: anne.stokka@biomed.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side