Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Tannkjøttsykdom i Brasil

Cristiano Susin   
Cristiano Susin disputerer 25. oktober for den odontologiske doktorgraden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Periodontal Diseases in a Representative Urban Population in South Brazil".

Det er lite informasjon om forekomst av og risikofaktorer for tannkjøttsykdom (periodontale sykdommer) i Latin-Amerika, herunder i Brasil. Hensikten med denne epidemiologiske undersøkelsen var å studere forekomst av og risikoindikatorer for kronisk og aggressiv tannkjøttsykdom i et representativt utvalg voksne i delstaten Rio Grande do Sul i det sørlige Brasil.

Totalt 1586 personer i alderen 14-103 år ble intervjuet og undersøkt klinisk. Moderat og omfattende tap av tannfeste ble funnet hos 79% og 52% av deltagerne og 36% og 16% av undersøkte tenner. Blottlagte tannhalser ble registrert hos 52% og 22% av utvalget, henholdsvis 17% og 6% av tennene. Vel 5% hadde en aggressiv form for tannfestesykdom, noe som indikerer høyere forekomst enn i andre befolkningsgrupper. Indikatorer på forhøyet risiko for kronisk og aggressiv tannkjøttsykdom var høy alder, lav sosioøkonomisk status, tannsten og røyking. Sigarettrøyking forklarte en betydelig del av variasjonen i forekomst av tannkjøttsykdom i gruppen. Røykestopp bør derfor inngå som ett av flere tiltak i enhver forebyggende strategi for å redusere forekomsten av tannkjøttsykdommer. Ved forenklet (partiell-) klinisk registrering, avhang graden av underregistrering av hvilke tenner som ble undersøkt og av kriteriene som ble brukt. Studien viste høy forekomst og omfang av tannfestesykdom i den undersøkte brasilianske gruppen, og at det bør iverksettes helsefremmende og forebyggende tiltak for å bedre tannhelsen til befolkningen i området.

Personalia:
Susin er født i Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil i 1973, han tok odontologisk embetseksamen ved Federal University of Rio Grande do Sul i 1996 og mastergrad i periodonti ved Lutheran University of Brasil, Canoas i 1999. Fra 2000 til 2004 har han utført doktorgradsarbeidet i Porto Alegre i Brasil, ved Det odontologiske fakultet i Bergen og Temple University i USA. Han arbeider for tiden ved Temple University School of Dentistry.

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.10.2004, kl. 11:00, Auditorium 1, Det odontologiske fakultet, Årstadveien 17.

Kontaktpersoner:
Cristiano Susin, tlf. 215 546 7348 (privat), 215 707 5338 (jobb) e-post: c_susin@hotmail.com, Veileder professor Ola Haugejorden, tlf. 55 58 65 94, e-post: ola.haugejorden@odont.uib.no, Førsteamanuensis periodonti Knut Leknes, tlf. 55 58 66 44, e-post: knut.leknes@odont.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det odontologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side