Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Fôr proteinets fysiske sammensetning har betydning for utnyttelsen hos laks

Harald Sveier   
Cand Scient / Senior Scientist Harald Sveier disputerer den 8. juni 2004 for dr. philos graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

The physical qualities and composition of dietary protein; effects on incorporation and growth in Atlantic salmon (Salmo salar L.).

Arbeidet tar for seg hvordan laksen utnytter fôrets proteindel når det foreligger på ulike former. Det meste av proteinet taes opp over tarm i form av frie aminosyrer og små peptider. Opptakshastigheten er avhenging av hvilken form proteinet foreligger på. For at fôrproteinet skal kunne utnyttes effektivt i oppbygging av muskulatur og vekst må alle de ulike aminosyrene fôret inneholder foreligge i muskelcellene til rett tid og i rett mengde. Avhandlingen viser at ulike proteinkilder har ulik fordøyelseshastighet og følgelig kan utnyttes ulikt i vekstprosessen. Begreper som proteinets løselighet og biologiske verdi står sentralt. Sveier har videre vist i sitt arbeid at ved å påvirke aktiviteten til fordøyelsesenzymene i magetarm systemet kan en påvirke laksens utnyttelse av fôret til dels betydelig. Deler av resultatene er patentert.

Avhandlingen inkluderer 6 arbeider som er gjennomført ved EWOS Innovation AS i samarbeid med Nasjonalt Institutt for Ernærings og Sjømatforskning (NIFES) i Bergen. Arbeidet belyser hvordan den fysiske kvaliteten og sammensetning av fôrets proteindel påvirker laksens utnyttelse av dette til vekst.

Personalia:
Harald Sveier er født i 1961 og er oppvokst i Kristiansand. Han tok Cand Scient graden ved Universitetet i Bergen, Zoologisk Laboratorium høsten 1986. Han har siden jobbet 4 år som Biolog og Daglig Leder ved to settefiskanlegg samt vært Lektor ved Fusa Videregående skole. Siden 1992 har han jobbet som forsker ved EWOS Innovation AS i Dirdal, Rogaland.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
07.06.2004, kl. 11:00. Selvvalgt emne: "Nutrition and gene interaction related to animal growth."
07.06.2004, kl. 12:00. Oppgitt emne: "Mechanisms of protein, peptides and amino acids absorption from the gastrointestinal tract."
Sted: NIFES, Strandgt 229

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.06.2004, kl. 11:00, NIFES, Strandgt 229

Kontaktpersoner:
Harald Sveier, tlf. 51 61 17 05, epost: harald.sveier@ewos.com
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side