Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Fargestoff i planter

Kjell Torskangerpoll   
Cand.scient. Kjell Torskangerpoll disputerer 24.september 2004 for Dr.scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Anthocyanins and other flavonoids isolated from plants. Methods, structures and properties"

Antocyaner er kjemiske forbindelser som er opphavet til de fleste røde og blå plantefarger vi legger merke til i naturen og i frukt- og grønnsakdisken. Det finnes en rekke varianter av disse forbindelsene, og det er identifisert over 500 forskjellige antocyaner i naturen.

Avhandlingen er inndelt i tre hoveddeler. Først beskrives uttesting og bruk av en ny kromatografisk teknikk til isolering av rene antocyaner, i noen tilfeller i relativ stor skala. Deretter gjennomgås identifisering av forskjellige antocyaner fra ulike bær og grønnsaker, inkludert tre antocyaner som aldri tidligere er funnet i naturen. To av disse ble funnet i en rød tulipan-kultivar, mens den tredje forbindelsen ble funnet i jordbær.

Interessen for bruk av naturlige fargestoffer som antocyaner til for eksempel farging av matvarer er økende. I utgangspunktet er disse pigmentene svært ustabile og brytes lett ned dersom de ikke foreligger ved ganske sure betingelser. I avhandlingen blir det beskrevet hvordan pH-endringer medfører strukturelle endringer, som i høy grad påvirker pigmentenes farger og fargestabilitet. I denne sammenheng blir det presentert antocyaner som har høy stabilitet selv ved nøytrale pH-verdier, noe som gjør dem aktuelle som mattilsetninger.

Personalia:
Kjell Torskangerpoll er født i 1970 og oppvokst i Måløy. Han er utdannet cand. scient i kjemi ved Universitetet i Bergen i 1997, og ble i 1998 ansatt som doktorgradsstipendiat ved Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen. Fra august 2003 har han arbeidet som studiekonsulent ved Kjemisk institutt.

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.09.2004, kl. 10:30, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégt.41

Kontaktpersoner:
Kjell Torskangerpoll, tlf. 55 58 34 46, epost: kjell.torskangerpoll@kj.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side