Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Atmosfærens elektriske ledningsevne

Arve Aksnes   
Arve Aksnes disputerer torsdag 7. april for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Ionospheric global conductances derived from remote sensing of UV and X-ray emissions”.

Avhandlingen demonstrerer en ny teknikk til å beregne atmosfærens elektriske ledningsevne, ved å bruke fjernmåling av ultrafiolett lys og røntgenstråling fra satellitten Polar. Denne metoden har for første gang gjort det mulig å etablere globale øyeblikksbilder av den elektriske ledningsevnen, noe som er nødvendig for å kunne forstå de fysiske prosessene som finner sted i det nære rommet rundt Jorden.

Teknikken som Aksnes presenterer er spesielt nyttig i forbindelse med nordlysutbrudd, når store mengder med elektronnedbør strømmer ned mot Jorden og kolliderer med atmosfæren. Et viktig element i arbeidet er røntgenmålingene fra kameraet PIXIE, som er delvis utviklet av forskere ved Universitetet i Bergen. Disse røntgenmålingene gir unik informasjon om de mest energetiske elektronene, og resultatene til Aksnes forteller at disse kan ha stor innvirkning på elektriske strømmer og oppvarmingsprosesser i vårt nære verdensrom.

Personalia:
Arve Aksnes er født i 1975 og kommer fra Straume på Sotra. Han er utdannet cand.scient i fysikk ved Universitetet i Bergen i 2000, og ble ansatt som stipendiat ved Institutt for fysikk og Teknologi sommeren 2001. Finansieringen er delt mellom Norges Forskningsråd (NFR) (3 år) og Universitetet i Bergen (1 år), og er knyttet til NFR-prosjektet ”Studier av energetisk elektronnedbør – magnetosfæredynamikk og effekter i atmosfæren”.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.04.2005, kl. 12:30, Auditorium 4, Realfagbygget, Allegaten 41

Kontaktpersoner:
Arve Aksnes, epost: arve.aksnes@ift.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side