Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ull, melk og metall før sivilisasjonene ble til

Nils Anfinset   
Nils Anfinset disputerer fredag 2. desember 2005 for dr.art. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Secondary Products, Pastoral Nomads and the Introduction of Metal: the 5th and 4th Millennia BC in the Southern Levant and Northeast Africa”.

I tidsrommet ca. 5000-3000 f. Kr. skjer det dramatiske endringer i hvordan mennesker organiserer seg og utnytter nye ressurser som aldri tidligere hadde funnet sted. Dette resulterer i fremveksten av de første sivilisasjonene og byene i Mesopotamia og Egypt omkring 3000 f. Kr. Avhandlingen tar utgangspunkt i materiale fra en nylig utgravd boplass Tell el-Mafjar i Jeriko datert til ca. 5000-4500 f.Kr. Funn materialet fra Jeriko viser at boplassen allerede da hadde gode kontakter med omverdenen bl.a. i form av obsidian fra Tyrkia og turkis fra Sinai halvøyen. Videre viser utgravningen at man tidlig tok i bruk ull og melk fra sau og geit som dannet grunnlaget for pastoral nomader. Dette gjorde at man nå kunne utnytte helt nye områder til beite, og medførte også at økt kontakt mellom ulike regioner i Midtøsten. Dette medførte bl.a. at metallet i form av kopper ble introdusert, først til Levanten og noe senere til Egypt og Nubia. Kopper ble raskt et viktig medium for prestisje og makt, særlig kan man se at det er økt intensivering i deponeringen kopper gjenstander i de før-dynastiske gravene i Egypt. Kopper ble tidlig integrert i et stort nettverk og analyser av kopper gjenstander fra Nubia viser at disse trolig ble transportert over store avstander. Metallet sammen med en rekke andre råstoffer som var tilgjenglig i områdene utenfor Egypt var helt sentrale i den urbane utviklingen som skjedde i regionen.

Avhandlingen er del av et større tverrfaglig forskningssamarbeid Universitetet i Bergen har med Birzeit University på Vestbredden gjennom NUFU-prosjektet ”Lower Jordan River Basin Programme”.

Personalia:
Nils Anfinset er født 1967 i Oslo, og oppvokst på Raufoss. Han har studert bedriftsøkonomi ved BI avd. Gjøvik. Han ble cand. philol. i arkeologi ved UiB i 1996, og har i perioden 1996-1999 hatt engasjementer ved Arkeologisk Institutt, UiB og ved Institutt for Arkeologi, Kunsthistorie og Numismatikk, UiO. Han har bl.a. i Syria, Tanzania, på Hunn i Østfold i perioden 1998-2002, og utgravninger i Jeriko på Vestbredden fra 2002. Anfinset har vært ansatt som forsker ved Palestinian Institute of Archaeology, ved Birzeit University i perioden 1998-2000. Fra 2000-2004 har Anfinset hatt stipend fra Norges Forskningsråd. Hans doktorgrads arbeid er utført i samarbeid med Arkeologisk Institutt og Senter for Utviklingsstudier, begge ved Universitetet i Bergen, samt Palestinian Department of Antiquities and Culture Heritage i Ramallah. Han er for tiden tilknyttet Arkeologisk Institutt, UiB, og vil fra januar 2006 være tilknyttet samme sted som postdoktor i forskningsprosjektet ”Global Moments in the Levant”.

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.12.2005, kl. 10:15, Aud.B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9.

Kontaktpersoner:
Nils Anfinset, tlf. 55 58 31 36, epost: Nils.Anfinset@ark.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side