Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ny kunnskap om ILA-virus og influensa

Vidar Teis Aspehaug   
Vidar Teis Aspehaug disputerer fredag 10. juni for PhD.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Characterization of major structural proteins of the infectious salmon anemia virus (ISAV)"

Avhandlingen omhandler infeksiøs lakseanemi-virus (ILA-virus), et influensa-lignende virus som forårsaker store tap i oppdrett av laks. Avhandlingen presenterer karakteriseringen av de fire viktigste proteinene i ILA-virus, og utgjør et svært viktig bidrag for å få kontroll med denne sykdommen. Resultatene vil danne grunnlag for utvikling av vaksiner og terapeutika mot viruset til laks i oppdrett, samt for videreutvikling av diagnostikk for dette viruset.

Arbeidet underbygger tidligere studier som viser at viruset tilhører familien Orthomyxoviridae, men påpeker også en rekke viktige forskjeller i forhold til de andre medlemmene av denne virusfamilien, som inkluderer menneske-influensa. Av særskilt interesse er det at aktivitetene assosiert til overflateproteinene i dette viruset har en annen organisering enn tilsvarende i influensa virusene, noe som vekker interesse i en rekke internasjonale virusmiljø. Slik kunnskap kan bidra til å forklare evolusjonen av influensa virus proteiner generelt, og representerer et viktig grunnlag for å øke forståelsen av disse virusene.

Personalia:
Vidar Teis Aspehaug er født i 1971 og oppvokst i Ålesund. Han er utdannet cand. scient. i fiskehelse ved Universitetet i Bergen i 2000, og ble etter et år som forsker ved Veterinærinstituttet i Oslo, ansatt i 2001 som universitetstipendiat ved Institutt for fiskeri- og marinbiologi, senere Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.06.2005, kl. 10:15, Stort auditorium, 2. etg. Datablokken, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgate 55, Bergen.

Kontaktpersoner:
Vidar Teis Aspehaug, tlf 55 58 44 06, mobil: 913 05 017, epost: vidar.aspehaug@bio.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side