Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Simulering av strøm i porøse media

Inga Berre   
Inga Berre disputerer fredag 21. oktober 2005 for dr.scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Fast Simulation of Transport and Adaptive Permeabiliy Estimation in Porous Media"

Innen oljeindustrien er simulering av strøm i porøse media ved bruk av datamaskiner et viktig verktøy for optimal planlegging av utvinningsstrategier. For å øke produksjonen av olje injiseres ofte vann eller gass. Simulering av denne type strømningsprosesser representerer en utfordring i utviklingen av programvare som kan løse de matematiske ligningene som beskriver fenomenet.

I avhandlingen er det utviklet metoder som er raske i tillegg til at de gir en god beskrivelse av de fysiske prosessene i reservoaret. Denne type metoder har, for eksempel, anvendelser i forhold til kvantifisering av usikkerhet i produksjonsberegninger.

I tillegg til å fokusere på rask simulering, behandler avhandlingen også estimering av parametere som er avgjørende for hvordan væske vil strømme i reservoaret. Dette er i utgangspunket en krevende oppgave, siden reservoarets beliggenhet, langt under jordens overflate, gjør det vanskelig å innhente gode målinger. I avhandlingen er det utviklet en metodikk som basert på trykkdata i brønner gjør det mulig å dele reservoaret inn i områder karakterisert ved ulike egenskaper i
forhold til gjennomstrøming.

Personalia:
Inga Berre er født i Tromsø i 1978 og oppvokst i Molde. Hun begynte å studere matematikk i Bergen i 1997 og tok cand.scient graden i 2001 ved Matematisk Institutt, Universitetet i Bergen. Fra 2001 har hun vært ansatt som universitets-stipendiat ved Matematisk Institutt. Doktorgradsarbeidet er utført ved Matematisk Institutt og Senter for Integrert Petroleumsforskning i Bergen, og ved INRIA Rocquencourt i Frankrike. Veiledere under doktorgradsarbeidet har vært Helge Dahle ved Matematisk Institutt, Knut-Andreas Lie ved Sintef Anvendt matematikk i Oslo og Trond Mannseth ved Senter for Integrert Petroleumsforskning.

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.10.2005, kl. 12:15, Auditorium Pi, Johannes Brunsgt. 12.

Kontaktpersoner:
Inga Berre, epost: inga.berre@mi.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side