Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Oppdrett av kamskjellyngel

Gyda Christophersen   
Gyda Christophersen disputerer tirsdag 28. juni 2005 for dr. scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Effects of environmental conditions on culturing scallop spat (Pecten maximus)"

Stort kamskjell (Pecten maximus) er etterspurt som matskjell og regnet som en sentral art for oppdrett i Norge. Klekkeriproduksjon av kamskjellyngel er nødvendig for å sikre nok yngel til videre vekst i hengekultur og bunnkultur/havbeite hos norske dyrkere. Doktorgradsarbeidet har inngått i et prosjekt for å oppnå stabil overlevelse, god vekst og sesonguavhengig produksjon av 2-15 mm yngel.

Å sikre jevn overlevelse og vekst av kamskjellyngel er en stor utfordring innen kamskjelloppdrett. Spesielt sårbare er 2 mm små kamskjell som overføres fra kontrollerte innendørs dyrkingsbetingelser til mer naturlige forhold i sjø- eller landbaserte vekstanlegg (nursery). I denne fasen går skjellene over fra å bli fôret med dyrkede alger til å livnære seg av naturlig føde. De utførte arbeidene viste at kontroll med vannmiljøforholdene (temperatur, saltholdighet og fødetilgjengelighet), metode for overføring, valg av lokalitet og tidspunkt for overføring er avgjørende for god vekst og forutsigbar overlevelse hos kamskjellyngel. Oppvarming av sjøvann og dyrking av fôralger medfører betydelige kostnader ved yngelproduksjon. Kostnadene kan reduseres ved å øke resirkuleringsgraden av vann og alger i dyrkingssystemet. I klekkeriet viste yngelen bedre vekst og overlevelse ved temperaturer over 15 °C, mens saltholdighet under 30 promille hadde negativ effekt. Liten kamskjellyngel fester seg med byssustråder til underlaget dersom forholdene er gode, og "festeadferden" ble sterkt svekket med lavere saltholdighet. Temperaturen i sjøen er viktig for veksten. Overføring av små yngel til sjø med lav temperatur (<7 °C) var dødelig. Overlevelsen ble økt ved å venne yngelen til kaldere vann før utsetting eller ved å overføre større yngel. Vekstanlegg som benytter soloppvarmede poller som vannkilde kan framskynde produksjonssesongen om våren. Avhengig av kvalitet på yngel og årstid ble det videre vist at yngel tåler transport i 12-24 timer.

Personalia:
Gyda Christophersen er født i 1962 i Tromsø og oppvokst i Oslo og Kristiansand. Hun tok sin cand. scient eksamen i generell akvakultur ved Universitetet i Bergen 1994, og var NFR stipendiat i perioden 1996-98. Doktorgradsarbeidet er utført ved Institutt for biologi (tidligere institutt for fiskeri- og marinbiologi) og Senter for Miljø- og Ressursstudier ved Universitetet i Bergen. Gyda Christophersen er for tiden ansatt som forsker ved Senter for Miljø- og Ressursstudier ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.06.2005, kl. 10:15, Stort Auditorium, Datablokken, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 55

Kontaktpersoner:
Gyda Christophersen, tlf. 55 58 42 43, epost: gyda.christophersen@smr.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen finnes også elektronisk her: http://hdl.handle.net/1956/802. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side