Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ny teknikk for måling av vannfraksjon

Emil Cimpan   
Emil Cimpan disputerer 24. januar for dr.scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"High Frequency Magnetic Field Technique: Mathematicall Modelling and Development of a Full Scale Water Fraction Meter"

Temaet i avhandlingen omhandler hvordan man kan benytte en ny måleteknikk basert på høyfrekvente elektromagnetiske prinsipper, for å utføre målinger i prosessindustrien. Målet er å studere det fundamentet som kan føre til en praktisk, ny og forbedret måler for bestemmelse av vanninnhold i flerfase strømning i rør. I prinsippet kan dette gjøres ved å måle variasjoner i en spoles egenskaper forårsaket av energitap i det strømmende mediet. Det som er nytt i Cimpan sitt arbeid er at han kombinerer spolens impedans ved selv-resonans med energitap indusert i mediet. Basert på disse målingene har Cimpan utviklet praktiske formler for beregning av vannfraksjon i flerfase strømning. For å utføre disse eksperimentene har Cimpan designet og brukt høyfrekvens sensorelektronikk i i et frekvensområde fra 1 til 30MHz. Dette måleprinsipet kan detektere vannfraksjonen i en vann/gass/olje-strøm fra 0 til 100% og representerer derfor en betydelig forbedring innen flerfase måleteknologi.

Personalia:
Emil Cimpan er født i Bukuresti, Romania i 1961. Han tok sin MSc. grad ved Fakultet for Elektronikk og telekommunikasjon, Politeknisk institutt i Bukuresti i 1986. Hans doktorarbeid er utført ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.01.2005, kl. 13:00, Auditorium 5, Realfagbygget, Allegt.41.

Kontaktpersoner:
Emil Cimpan, mob: 99 24 58 30, epost: emil.cimpan@ift.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitskaplege fakultetsbibliotek etter 01.02.2006 (Konfidensiell i 1år).


Offisiell side