Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Polyfoni hos Georges Simenon

Alexandre Dessingué   
Alexandre Dessingué disputerer fredag 16. september for dr. art graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Le polyphonisme chez Simenon (1903-1989). Lecture bakhtinienne du bloc Fayard" (Polyfoni hos Simenon. En bakhtiniansk lesning av romanene fra Fayard-perioden)."

Begrepet "polyfoni" står sentralt i verket til den russiske romanteoretiker Mikhaïl Bakhtin. Polyfoni, i motsetning til en monologisk representasjon, består av flere originale og autonome stemmer og bevisstheter. I det mest ideelle tilfellet av den polyfoniske representasjon (som i følge Bakhtin finnes i Dostojevskis romaner), deltar forfatterens stemme ved siden av de andre, han snakker ikke om de fiktive personer, men med dem, på en likeverdig basis.

Avhandlingen har to klare hovedsiktemål: å definere "polyfoni" som en hermeneutisk forskningsmodell (det AD kaller for le polyphonisme) og å belyse et utvalg av Georges Simenons romaner ved å anvende denne analytiske modellen.
Avhandlingen påviser sammenhenger i Simenons verk som en ofte mister av syne i mindre syntetiserende framstillinger. Selv om Simenons verk defineres som realistisk, viser avhandlingen at Simenon fjerner seg fra den rene realismen ved å problematisere den og dermed nærme seg "det absurde" i eksistensialistisk forstand.

Det sentrale med le polyphonisme som analytisk modell finnes i dens hermeneutiske og metonymiske natur: den trenger igjennom verket, strukturene og personene så vel vertikalt og individuelt, som horisontalt og interaktivt.

Personalia:
Alexandre Dessingué (f. 1976) er født og oppvokst i Dunkerque (Frankrike). Han tok hovedfag ved Universitetet i Lille (Frankrike) i 2000. Etter hovedfag har han jobbet blant annet ved Romansk Institutt ved UiB og er nå ansatt ved Universitetet i Stavanger.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.09.2005, kl. 10:15, Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9.

Kontaktpersoner:
Alexandre Dessingué, tlf: 51831380, epost: alexandre.dessingue@uis.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side